Zeer levendig debat tijdens eerste middag in nieuwe seizoen Debatcentrum De Grens

 

Door Loek Borrèl

 
Met de start van debatten in het tweede seizoen van het Debatcentrum De Grens heeft de redactie besloten om een aantal aanpassingen in de programmering te verrichten. Eén thema per debatmiddag is losgelaten.  Het debatcentrum heeft gekozen voor een meer gevarieerd programma met een actueel blok, een ‘groot’ blok met een hoofdthema en een aantal korte columns over uiteenlopende onderwerpen. Meest in het oog springende aanpassing is de introductie van de gastheer/gastvrouw, die mee kan praten over alle onderwerpen tijdens het debat. Bij deze seizoenstart mocht De Grens voormalig wethouder, gedeputeerde en tegenwoordig voorzitter van de Raad van Bestuur van Hogeschool Avans Paul Rüpp begroeten. Naast het uitspreken van een column over ‘Vrijheid’, mengde hij zich in de discussies die de middag de revue passeerden.




LHBTI-beweging in Uden

Naar aanleiding van de discussie rondom de Nashville-verklaring vroeg GroenLinks-raadslid Monique Kappé-Borrèl aan het Udens College om voortaan bij gelegenheden de regenboogvlag te hijsen. Naast de Nederlandse driekleur en andere vlaggen: ‘Op deze wijze kan de gemeente Uden zich expliciet en positief uitspreken over diversiteit en inclusiviteit’, aldus het raadslid. De presentatoren Kay den Teuling en Rob Vrolijk gingen met haar en Club Abstract-voorman Simon van Ieperen nader in op de rol en plek van lhbti-ers in Uden. Na een schuchter begin, waarin beide gasten zich niet negatief uitlieten over de behandeling van lhbti-ers in de gemeente, bleek al snel dat er vooral veel mitsen en maren te constateren viel. Ja, Simon werd regelmatig om zijn seksualiteit gepest en moet zich er steeds voor verantwoorden. Tijdens de Pink Friday op de kermis in Uden laten veel jonge lhbti-ers van zich horen en voelen zij zich veilig tussen gelijken. Nog steeds is een andere geaardheid dan de dominante heterocultuur nauwelijks bespreekbaar, niet op school, niet in de samenleving. Simon gaf aan dat Club-Abstract op wil komen voor de lhbti-beweging, advies geven, ondersteuning brengen waar nodig. De avonden zijn echter niet exclusief voor lhbti-ers. Hij geeft aan dat de eigen avonden bezocht kunnen worden door iedereen, dus ook niet-lhbti-ers. Er ontstond een levendige discussie in de zaal over de vraag van het waarom van de regenboog laten wapperen in Uden? Is de situatie van lhbti-ers de laatste jaren verslechterd? Enerzijds is dit niet eenduidig vast te stellen, omdat we tegenwoordig beschikken over social media. Het onderwerp heeft ook veel meer nieuwswaarde. Anderzijds wordt aangegeven dat door onder andere religieus conservatisme de agressie jegens de lhbti-er is toegenomen. Andere geluiden in de zaal vragen zich af of het uitdagende karakter van een Gay Pride, het expliciet uiten van een Pink Friday op de kermis met al zijn uitdossingen, ook niet leidt tot een bepaalde vorm van ‘we weten het wel’, of ‘moet ik daar nu ook getuige van zijn?’.










De Maashorstgemeente en de voortgang

In november 2018 debatteerde in het debatcentrum politici en burgers over de op handen zijnde fusie van de gemeenten Landerd en Uden. Ondertussen zijn er een aantal activiteiten in beide gemeenten geweest om de beide bevolkingen aan elkaar te laten wennen. Niets lijkt in de weg om binnenkort als Maashorster door het leven te gaan. Het lijkt weinig inwoners te interesseren, maar buurgemeenten Bernheze en Oss ergeren zich over de toekomstige benaming van de nieuwe gemeente: Maashorst.
Mathieu Bosch (D66-Bernheze) betreurt het in hoge mate dat Uden en Landerd de nieuwe gemeente naar het natuurgebied de Maashorst gaan noemen. Hij vindt het getuige van een creatieve armoede en acht het zeer mogelijk dat de nieuwe naam tot veel verwarring zal leiden. Bovendien heeft men het over twee heel verschillende terreinen: de gemeente met de naam Maashorst heeft weinig te maken met het natuurgebied Maashorst, dat als liggingde vier aanpalende gemeenten heeft. Dit gebied zou voor de buitenwereld onder de gemeente vallen, maar dat is dus niet zo. Bovendien betalen Oss en in mindere mate Bernheze volop mee aan het natuurbehoud in het natuurgebied Maashorst.

 

De voors en tegens van de naam ‘Maashorst’

Zowel Jeroen van de Heuvel (Maashorst Vooruit – Landerd) als Monique Kappé-Borrèl (GroenLinks Uden) zijn voorstander van de nieuwe gemeentenaam. Jeroen wijst erop dat in Landerd de meeste mensen deze naam prima vinden en als raadslid moet hij de mening van zijn kiezers volgen. Monique heeft geen uitgesproken visie op het waarom van de benaming, maar zij kan zich in het idee wel vinden. Voor haar is het al een ‘ingeburgerde’ naam.
Uit de zaal komen twee reacties: de benaming van de gemeente overschaduwt de inhoudelijkheid van de samenvoeging van de twee gemeenten, dan wel dat de naam wel degelijk van belang is, maar dan vooral omdat niemand denkt dat de gemeente Maashorst in de toekomst zal beklijven. Zie bijvoorbeeld Meierijstad. Niemand in die stad noemt zich Meierijster, maar zij is een Veghelse, Schijndelse of Rooijse. Bernheze bestaat vijfentwintig jaar. ‘Denk je nu echt dat ook maar iemand zich Bernhezenaar noemt of ook maar voelt?’, vraagt Mathieu Bosch.

 

Het gelijkheidsprincipe

Een spreker uit de zaal vindt de naam Maashorst ook problematisch, zoals hij ook Landerd-Uden als gemeentenaam niet prefereert. De suggestie van Paul Rüpp om, net als de gemeente Oss, gewoon te kiezen voor de huidige gemeentenaam Uden, zorgt voor oppositie omdat hierin het gelijkwaardigheidsprincipe van de besprekingen tussen beide gemeenten in de weg staan. Er moet een nieuwe naam bedacht worden. De spreker heeft het over Udelande, waarbij het ‘lande’ het meest voorkomende benamingsgedeelte is bij het benamen van gemeenten in Nederland. Hij denkt vooruit: ‘Zo is het mogelijk om verdere uitbreiding van de toekomstige fusiegemeente zonder problemen met de naam door te voeren’.

 

Naamgeving overschaduwt inhoudelijkheid

Dat de naamgeving de inhoudelijkheid van de nieuwe gemeente overschaduwt, wordt onderschreven door Jeroen van de Heuvel. Voor hem is de benaming eigenlijk een voorbij station en hij is als raadslid vooral bezig met de inhoud van de fusie: 1 + 1 moet 3 worden. Uden en Landerd moeten er sterker uitkomen. Uit de zaal wordt hierop kritisch gereageerd. Veel in het beleidsdocument ‘Uden-Landerd’ is elke gemeente eigen, maar mist vooral de daadwerkelijke versterkingen. Denk aan burgerparticipatie. De spreekster roemt een notitie van de gemeente Landerd over dit onderwerp, maar ziet er echter niets van terug in het fusiedocument. ‘Waarom is de fusiegemeente zo goed voor de burgers?’, vraagt zij zich af?
Jeroen van den Heuvel geeft aan dat er wel degelijk iets over burgerparticipatie in het document staat, maar het is te voorbarig om alles tot in de puntjes te beschrijven. Hij stelt dat de toekomstige raad na de fusie hierin een leidende rol kan spelen.

 

Het bleef nog lang ‘onrustig’

Om 16.00 uur wordt de discussie beëindigt. Beide onderwerpen zijn dan door de gasten en de bezoekers nog lang niet uitgediscussieerd. Voor het debatcentrum een teken dat er nog wel een aantal mogelijkheden moeten worden gecreëerd om in komende debatten over deze thema’s van gedachten te wisselen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

En krijg het boek ‘Zoete inval. Als in Uden de pot kookt, bloeit de vriendschap’ cadeau!

Boek Zoete Inval