The future of shopping center Uden through Amsterdam eyes, with an Eindhoven sauce
 
Oftewel: de toekomst van het Udense winkelcentrum door Amsterdamse ogen, met een Eindhovens sausje
 

Door Paula van Hout

 
‘Samen de stad mooier maken.’ Dat stond op het scherm als opening van de avond waar ondernemers en bewoners van het Udense winkelcentrum samen kwamen op woensdag 25 september in de raadzaal van het gemeentehuis in Uden.
Udenaren hebben het nooit over de stad, als ze het over hun dorp hebben. Dus die titel zou lang geleden ‘samen de straat mooier maken’, zijn. Later is ‘de straat’ vervangen door ‘het dorp’, of nog concreter, ‘het centrum’.

De avond werd voorgezeten door Pascal Spijkerman, van het Amsterdamse bedrijf Stad & Co. Een buitenstaander. Een adviseur in de stedelijke economie, maar zoals later die avond blijkt, geen idee heeft hoe het centrum van Uden eruit ziet. Als er concreet voorbeelden worden genoemd door deelnemers, heeft hij zelf geen idee waar ze het over hebben.Emotieloze blik

De gemeente Uden wil graag samen met belanghebbenden een stevige visie ontwikkelen op een toekomstbestendig centrum. Het centrumgebied is een belangrijk verblijfsgebied én visitekaartje van Uden. Daar komen niet alleen inwoners van de gemeente Uden naartoe, maar ook van andere gemeenten, om te winkelen, elkaar te ontmoeten en om de verschillende (publieke) functies te bezoeken. Stad & Co is er daar een van. Een bedrijf dat met vreemde ogen kijkt naar ons centrum. Dat kan voordelen hebben, zeker. Maar van een warme betrokkenheid is geen sprake. Want als iemand het in de zaal heeft over het groen in het centrum, weet Pascal Spijkerman niet dat het huidige groen o.a bestaat uit eeuwenoude lindebomen. Dit bedrijf kijkt met kennersogen naar de inrichting van ons centrum, maar daarbij speelt emotie geen rol. Het zijn immers Amsterdammers die tijdelijk een project uitvoeren in Uden.

 

Van ‘place to buy’ via ‘place to be’ naar ‘place to need’?

Daarom is het belangrijk dat de Udenaren zelf ook een stem krijgen. Samen wil Uden dus een visie opstellen, die uiteindelijk bijdraagt aan een toekomstbestendig en levendig centrum, waar het goed wonen, werken, ondernemen en toeven is. Een centrum ook dat het verzorgingsgebied van de regio blijft. Uden zal een accentverschuiving in gang moeten zetten, zodat ons centrum niet langer alleen een ‘place to buy is, maar ook een place to be en misschien zelfs een place to need’.

 

Kan het verhaal ook in het Nederlands?

Een bezoekster vroeg overigens na een (te) lange presentatie van ‘stadschoreograaf Martijn van Dijck, of zijn verhaal ook in het Nederlands kon, want ze sprak geen Engels. Van Dijck is eigenaar van Splaces, een bureau uit Eindhoven dat zich bezighoudt met het succes van ‘de plek’, ons gedrag in de openbare ruimte en de wonderlijke relatie die mensen hebben met plekken. Naast onderzoek en advies verzorgt van Dijck als stadschoreograaf presentaties over o.a. ‘placemaking’ en de kracht van de openbare ruimte. Dat deed hij dus ook in Uden, met veel enthousiasme. Hij had in ieder geval wel met eigen ogen rond gekeken in het Udense centrum.

 

Het verhaal van de wethouder

Wethouder Gijs van Heeswijk hield een verhaal over het doel en proces van het ‘Project Visie op het centrum van Uden’. Er wordt met o.a de input door belanghebbenden een uitvoeringsprogramma opgesteld met een kostenplaatje. Bij voorkeur doet de wethouder dat allemaal zoveel mogelijk samen met betrokken Udenaren. Nadat de raad hierover heeft besloten, wordt er vanaf de tweede helft van 2020 uitvoering aan gegeven. Mogelijk zijn er al dingen die eerder aangepakt kunnen worden. Het gaat over het rendabel maken van het centrum, over vragen. Bijvoorbeeld: moet er meer groen komen? Zijn er teveel of genoeg evenementen? Is het centrum leefbaar? Hoe zit het met parkeren? Moet het centrum misschien inkrimpen?. Allemaal vragen die beantwoord moeten worden en waarvoor oplossingen moeten komen.

 

Werkgroep Ondernemerschap

Er komt een werkgroep Ondernemerschap die begeleidt wordt door Eugène van Gerwen, ook van Stad & Co. Wellicht dat er later ook een werkgroep komt die vooral naar de sociale aspecten kijkt, zoals bijvoorbeeld de toegankelijkheid voor ouderen.
Volgens Van Heeswijk is het verleidelijk voor belanghebbenden om te preken voor eigen parochie, maar hij hoopt dat iedereen meedenkt voor het algemene belang.

 

Straatpraat-sessies met de stadschoreograaf

Stadschoreograaf Martijn van Dijck ging onlangs samen met belangstellenden straatpraat-sessies houden. In groepjes gingen zij het centrum in, plekken bekijken en mensen vragen stellen. Waarom doet die ene plek het wel en die andere niet. Wat is de kracht van de ene plek en waarom is de andere voor verbetering vatbaar, enzovoorts.

 

Maar eerst stickers plakken

Tijdens de pauze hebben bezoekers van de avond als voorbereiding op die straatpraat, stickers geplakt op een kaart van het centrum. Groene stickers voor goeie plekken, rode voor gevaarlijke situaties en gele voor plekken die potentie hebben.
Tijdens werksessies op 16 en 30 oktober worden onderdelen verder uitgewerkt. Op 13 november is de slotbijeenkomst.

 

Uden winkelcentrum heeft het zwaar

Daarna zou wethouder Gijs van Heeswijk voldoende moeten weten van Udenaren waar ze naar toe willen met hun centrum. Of de gemeenteraad daar vervolgens mee vooruit kan, zal moeten blijken. Over een ding is Van Heeswijk in ieder geval eerlijk: ‘Uden staat onder druk, het centrum heeft het zwaar. Daarom moeten we er samen een nieuwe betekenis aan geven. Het is niet meer de plek waar je alleen naar toe gaat om te winkelen. Het moet de plek worden waar je wil zijn.’

 

Lees ook: ‘Zeer levendig debat tijdens eerste middag in nieuwe seizoen Debatcentrum De Grens

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

En krijg het boek

‘zoete inval. Als in Uden de pot kookt, bloeit de vriendschap.’

cadeau.

 

Boek Zoete Inval