Doelstelling Debatcentrum De Grens

Debatcentrum De Grens is een onafhankelijke vrijplaats voor discussie, dialoog, voorlichting en informatie over (actuele) cultuurmaatschappelijke thema’s. Met de nadruk op de plaatselijke en regionale actualiteit, maar De Grens schuwt het ook niet om (inter)nationale kwesties aan te roeren. Daartoe nodigt De Grens deskundigen, verantwoordelijken en geïnteresseerden uit om deelgenoot te zijn van de dialoog rondom een thema. Om de thema van vele zijden te belichten en zo de meningen op inhoudelijke wijze te scherpen.

Ten bate van goede inhoudelijke discussie pakt De Grens ook onderwerpen op die de plaatselijke/regionale journalistiek en politieke besluitvorming laten liggen. Door het initiëren van onderzoeks-journalistieke projecten.
Belangrijk onderdeel van Debatcentrum De Grens is ook Kenniscentrum De Academie. Hier kunnen studenten en scholieren terecht voor informatie over thema’s en worden ze ondersteund bij het schrijven van papers, scripties en werkstukken. Maar ook voor meer praktische zaken zoals ‘spreken in het openbaar’ en ‘leren debatteren’.