Zeer levendig debat tijdens eerste middag in nieuwe seizoen Debatcentrum De Grens

Zeer levendig debat tijdens eerste middag in nieuwe seizoen Debatcentrum De Grens

 

Door Loek Borrèl

 
Met de start van debatten in het tweede seizoen van het Debatcentrum De Grens heeft de redactie besloten om een aantal aanpassingen in de programmering te verrichten. Eén thema per debatmiddag is losgelaten.  Het debatcentrum heeft gekozen voor een meer gevarieerd programma met een actueel blok, een ‘groot’ blok met een hoofdthema en een aantal korte columns over uiteenlopende onderwerpen. Meest in het oog springende aanpassing is de introductie van de gastheer/gastvrouw, die mee kan praten over alle onderwerpen tijdens het debat. Bij deze seizoenstart mocht De Grens voormalig wethouder, gedeputeerde en tegenwoordig voorzitter van de Raad van Bestuur van Hogeschool Avans Paul Rüpp begroeten. Naast het uitspreken van een column over ‘Vrijheid’, mengde hij zich in de discussies die de middag de revue passeerden.
LHBTI-beweging in Uden

Naar aanleiding van de discussie rondom de Nashville-verklaring vroeg GroenLinks-raadslid Monique Kappé-Borrèl aan het Udens College om voortaan bij gelegenheden de regenboogvlag te hijsen. Naast de Nederlandse driekleur en andere vlaggen: ‘Op deze wijze kan de gemeente Uden zich expliciet en positief uitspreken over diversiteit en inclusiviteit’, aldus het raadslid. De presentatoren Kay den Teuling en Rob Vrolijk gingen met haar en Club Abstract-voorman Simon van Ieperen nader in op de rol en plek van lhbti-ers in Uden. Na een schuchter begin, waarin beide gasten zich niet negatief uitlieten over de behandeling van lhbti-ers in de gemeente, bleek al snel dat er vooral veel mitsen en maren te constateren viel. Ja, Simon werd regelmatig om zijn seksualiteit gepest en moet zich er steeds voor verantwoorden. Tijdens de Pink Friday op de kermis in Uden laten veel jonge lhbti-ers van zich horen en voelen zij zich veilig tussen gelijken. Nog steeds is een andere geaardheid dan de dominante heterocultuur nauwelijks bespreekbaar, niet op school, niet in de samenleving. Simon gaf aan dat Club-Abstract op wil komen voor de lhbti-beweging, advies geven, ondersteuning brengen waar nodig. De avonden zijn echter niet exclusief voor lhbti-ers. Hij geeft aan dat de eigen avonden bezocht kunnen worden door iedereen, dus ook niet-lhbti-ers. Er ontstond een levendige discussie in de zaal over de vraag van het waarom van de regenboog laten wapperen in Uden? Is de situatie van lhbti-ers de laatste jaren verslechterd? Enerzijds is dit niet eenduidig vast te stellen, omdat we tegenwoordig beschikken over social media. Het onderwerp heeft ook veel meer nieuwswaarde. Anderzijds wordt aangegeven dat door onder andere religieus conservatisme de agressie jegens de lhbti-er is toegenomen. Andere geluiden in de zaal vragen zich af of het uitdagende karakter van een Gay Pride, het expliciet uiten van een Pink Friday op de kermis met al zijn uitdossingen, ook niet leidt tot een bepaalde vorm van ‘we weten het wel’, of ‘moet ik daar nu ook getuige van zijn?’.


De Maashorstgemeente en de voortgang

In november 2018 debatteerde in het debatcentrum politici en burgers over de op handen zijnde fusie van de gemeenten Landerd en Uden. Ondertussen zijn er een aantal activiteiten in beide gemeenten geweest om de beide bevolkingen aan elkaar te laten wennen. Niets lijkt in de weg om binnenkort als Maashorster door het leven te gaan. Het lijkt weinig inwoners te interesseren, maar buurgemeenten Bernheze en Oss ergeren zich over de toekomstige benaming van de nieuwe gemeente: Maashorst.
Mathieu Bosch (D66-Bernheze) betreurt het in hoge mate dat Uden en Landerd de nieuwe gemeente naar het natuurgebied de Maashorst gaan noemen. Hij vindt het getuige van een creatieve armoede en acht het zeer mogelijk dat de nieuwe naam tot veel verwarring zal leiden. Bovendien heeft men het over twee heel verschillende terreinen: de gemeente met de naam Maashorst heeft weinig te maken met het natuurgebied Maashorst, dat als liggingde vier aanpalende gemeenten heeft. Dit gebied zou voor de buitenwereld onder de gemeente vallen, maar dat is dus niet zo. Bovendien betalen Oss en in mindere mate Bernheze volop mee aan het natuurbehoud in het natuurgebied Maashorst.

 

De voors en tegens van de naam ‘Maashorst’

Zowel Jeroen van de Heuvel (Maashorst Vooruit – Landerd) als Monique Kappé-Borrèl (GroenLinks Uden) zijn voorstander van de nieuwe gemeentenaam. Jeroen wijst erop dat in Landerd de meeste mensen deze naam prima vinden en als raadslid moet hij de mening van zijn kiezers volgen. Monique heeft geen uitgesproken visie op het waarom van de benaming, maar zij kan zich in het idee wel vinden. Voor haar is het al een ‘ingeburgerde’ naam.
Uit de zaal komen twee reacties: de benaming van de gemeente overschaduwt de inhoudelijkheid van de samenvoeging van de twee gemeenten, dan wel dat de naam wel degelijk van belang is, maar dan vooral omdat niemand denkt dat de gemeente Maashorst in de toekomst zal beklijven. Zie bijvoorbeeld Meierijstad. Niemand in die stad noemt zich Meierijster, maar zij is een Veghelse, Schijndelse of Rooijse. Bernheze bestaat vijfentwintig jaar. ‘Denk je nu echt dat ook maar iemand zich Bernhezenaar noemt of ook maar voelt?’, vraagt Mathieu Bosch.

 

Het gelijkheidsprincipe

Een spreker uit de zaal vindt de naam Maashorst ook problematisch, zoals hij ook Landerd-Uden als gemeentenaam niet prefereert. De suggestie van Paul Rüpp om, net als de gemeente Oss, gewoon te kiezen voor de huidige gemeentenaam Uden, zorgt voor oppositie omdat hierin het gelijkwaardigheidsprincipe van de besprekingen tussen beide gemeenten in de weg staan. Er moet een nieuwe naam bedacht worden. De spreker heeft het over Udelande, waarbij het ‘lande’ het meest voorkomende benamingsgedeelte is bij het benamen van gemeenten in Nederland. Hij denkt vooruit: ‘Zo is het mogelijk om verdere uitbreiding van de toekomstige fusiegemeente zonder problemen met de naam door te voeren’.

 

Naamgeving overschaduwt inhoudelijkheid

Dat de naamgeving de inhoudelijkheid van de nieuwe gemeente overschaduwt, wordt onderschreven door Jeroen van de Heuvel. Voor hem is de benaming eigenlijk een voorbij station en hij is als raadslid vooral bezig met de inhoud van de fusie: 1 + 1 moet 3 worden. Uden en Landerd moeten er sterker uitkomen. Uit de zaal wordt hierop kritisch gereageerd. Veel in het beleidsdocument ‘Uden-Landerd’ is elke gemeente eigen, maar mist vooral de daadwerkelijke versterkingen. Denk aan burgerparticipatie. De spreekster roemt een notitie van de gemeente Landerd over dit onderwerp, maar ziet er echter niets van terug in het fusiedocument. ‘Waarom is de fusiegemeente zo goed voor de burgers?’, vraagt zij zich af?
Jeroen van den Heuvel geeft aan dat er wel degelijk iets over burgerparticipatie in het document staat, maar het is te voorbarig om alles tot in de puntjes te beschrijven. Hij stelt dat de toekomstige raad na de fusie hierin een leidende rol kan spelen.

 

Het bleef nog lang ‘onrustig’

Om 16.00 uur wordt de discussie beëindigt. Beide onderwerpen zijn dan door de gasten en de bezoekers nog lang niet uitgediscussieerd. Voor het debatcentrum een teken dat er nog wel een aantal mogelijkheden moeten worden gecreëerd om in komende debatten over deze thema’s van gedachten te wisselen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

En krijg het boek ‘Zoete inval. Als in Uden de pot kookt, bloeit de vriendschap’ cadeau!

Boek Zoete Inval

Voorbij de verkiezingen voor het Europees Parlement

Voorbij de verkiezingen voor het Europees ParlementVoorbij de verkiezingen voor het Europees ParlementHet eerste seizoen van Debatcentrum De Grens zit er op. Enkele ‘schoonheidsfoutjes’ daargelaten denk ik dat we mogen spreken van een geslaagde start. Van die ‘foutjes’ gaan we leren om het volgend jaar nog weer beter te doen. ‘Op je hoogtepunt beginnen’ is ook treurig. Het kan altijd beter en dat zijn we dan ook vast van plan!

De Grens is een debatcentrum van en voor de regio. Europa is niet de regio, maar wel van grote invloed. Ook in de regio ontkomen we niet aan de EU. Tot halverwege de jaren ’90 beschouwde de bevolking van de lidstaten de EU als vanzelfsprekend, maar sindsdien is de weerstand gegroeid en gegroeid. Je kunt je afvragen waarom. Uiteindelijk heeft de unie vijfenzeventig jaar vrede gebracht en ook de welvaart is mede te danken aan dit samenwerkingsverbond van landen.

 

Serie over de EU

De EU zou ondemocratisch zijn en een instrument voor politici om de zakken te vullen. Het zou besluiteloos en machteloos zijn. Een log instituut. Tegelijkertijd wordt de de EU gezien als dictatoriaal. Een instrument om soevereine landen met haar burgers te ketenen. Geen idee wat daar van waar is en wat niet. Zeker is wel dat de wegen van de EU vaak ondoorgrondelijker zijn dan die van God. Buiten de politici en ambtenaren die actief zijn in Brussel en enkele specialisten weet eigenlijk niemand hoe die EU precies functioneert. Vandaar dat we op de site van Debatcentrum de grens een serie zijn gestart waarin we deze raadselen enigszins trachten te ontrafelen. Klik hier voor het eerste artikel.

 

Gemeente Maashorst?

Terugblikkend op het eerste seizoen nog het volgende. We zijn op 4 november van start gegaan met een debat over het samengaan van Uden met Landerd, dat toen nog in de kinderschoenen stond. Inmiddels is het de realiteit – wie beweert dat de politiek stroperig en traag is? – en ook het eerste schandaal is een feit. Mag de nieuwe gemeente zich ‘Maashorst‘ gaan noemen. Bestuurders en politici roepen natuurlijk volop dat wij als ‘bevolking’ of als ‘burgers’ mogen gaan meebeslissen over de inrichting van de nieuwe gemeente, maar vooralsnog lijkt dat niet veel verder te gaan dan wat semi-positieve berichtgeving, onder andere uitgevent via het twitteraccount @opwegMaashorst.

 

De gezonde Foodcourt

De komst van het Foodcourt bij en van de toegangswegen naar Uden was voor ons aanleiding voor de vraag hoe ‘gezond’ het beleid van de gemeente Uden is. Het grappige is dat veel Udense burgers het idee hadden dat wij de komst van die vreetschuur wilde tegengaan. Met veel kinderlijk verongelijkte reacties op sociale media – met name Facebook – tot gevolg. De Udense burgers vochten als leeuwen voor hun ‘democratisch’ recht om zich vol te proppen met ongezonde vettigheid als zij dat wilden. Maar dat was het punt dus helemaal niet, zoals u hier leest in het verslag van die bijeenkomst.

 

Provinciale Verkiezingen

In de aanloop naar de woensdagavond bijeenkomst met betrekking tot de verkiezingen voor de Provinciale Staten ontdekten we dat Form voor Democratie bij geen enkele gelegenheid de moeite nam om hun standpunt te komen verdedigen. Hun standaard reactie luidt: ‘Om ons moverende redenen kunnen wij uw bijeenkomst niet bijwonen.’ Ondanks hun afhaken en zonder dat helemaal duidelijk was (en is) wat ze precies met de provincie willen, werden ze landelijk wel de grootste partij. Het verslag van die avond.

 

Prettige vakantie!

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de eerste reeks bijeenkomsten. Voor volgend jaar willen we de frequentie van de bijeenkomsten omhoog brengen en op voorhand een programma presenteren. Daar gaan we de komende tijd met het hele redactieteam keihard aan werken. Voor nu wensen we u alsvast een prettige vakantie. Tot mails in augustus en tot ziens in september.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

En krijg het boek

‘zoete inval. Als in Uden de pot kookt, bloeit de vriendschap.’

cadeau.

 

Boek Zoete Inval

Teneur politiek café Debatcentrum De Grens:

We staan met z’n allen voor twee ingrijpende keuzes op 20 maart 2019!

 Teneur politiek café Debatcentrum De Grens:

Door Loek Borrèl

Een Politiek Café starten met als onderwerp de komende provinciale statenverkiezingen. Een saaiere start van deze nieuwe loot aan de debatcentrum-boom kun je je nauwelijks voorstellen. En dan ook nog eens op as-woensdag, wanneer de meeste mensen in de regio het carnaval nog uit hun ogen wrijven. Echter, zo’n zestig mensen namen de moeite om deze bijeenkomst van Debatcentrum De Grens in De Pul bij te wonen. En de in ruime mate aanwezige kandidaat-statenleden hadden geen schorre keel of een op hol geslagen gedachtegang. Je weet het niet na zo’n grensverleggend drank- en dansfeest als carnaval.

Zoals inleider Rob Vrolijk zich al afvroeg: Waar stemmen we op 20 maart eigenlijk voor? En worden de komende verkiezingen niet gekaapt door landelijke, politieke kwesties? Bovendien speelt op de achtergrond mee dat de 570 gekozen statenleden de zware opdracht krijgen om een nieuwe Eerste Kamer te kiezen. Terwijl in de huidige regering de meerderheid in de senaat lijkt te gaan verliezen, als we de prognoses van de verschillende opiniepeilers tenminste mogen geloven.
Desalniettemin gaven zowel de inleider als ook de aanwezige politici duidelijk aan dat de Provinciale Staten een eigen verantwoordelijkheid dragen binnen de staatsinrichting van ons land. Wij als burgers in die provincies worden bijna dagelijks geraakt door besluiten die de statenleden tijdens hun vergaderingen nemen.

 

De onderwerpen

De redactieraad van het debatcentrum koos voor een drietal debatjes waar regionale thema’s de boventoon voerden. In steeds wisselende groepjes ging gespreksleider Kay den Teuling dieper in op veiligheid, mobiliteit en landbouw. Daarbij wist hij deze thema’s naadloos te verbinden met (inter-)nationale thema’s als het klimaat, energietransitie, dierenwelzijn, verdere verstedelijking en het krijgen van krimpgebieden, waar het aanbod van diensten steeds verder wordt uitgehold.

 

Aanpak van drugsoverlast

Er valt iets te kiezen, zo bleek uit de soms felle debatten aan de thematafel. Zo wees Alexander van Hattem (PVV) in zijn bijdrage over drugsoverlast en veiligheid erop dat bepaalde vormen van criminaliteit in Brabant (drugs, mensenhandel) sterk groeit door de open grenzen van Europa, de massa-immigratie en het ‘wegzetten’ van de Brabanders. Hij kreeg weerwoord van Martijn de Kort (PvdA) en Jade van der Linden (GroenLinks). Zij wezen erop dat de aanpak van drugsoverlast en het gevoel van onveiligheid niet alleen te maken kan hebben met repressief ingrijpen (natuurlijk, drugscriminaliteit moet hard worden aangepakt en drugsafval in de openbare ruimte is een gevaar voor mens en dier). Maar tegelijkertijd moet de overheid ook kiezen voor een preventieve benadering van de drugsproblematiek. In hun optiek moeten we nadenken hoe om te gaan met het (soft-)drugsbeleid. Zij zijn voorstander van het legaliseren van XTC, het geven van betere voorlichting en het voorkomen dat gebruikers meteen in de criminele hoek worden geduwd. Beide stonden zij op het standpunt dat Nederland van een tolerant gidsland, steeds verder achteropraakt bij landen die de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit niet per definitie willen opgeven, maar vooral willen ondervangen.

 

Waar gaat het openbaar vervoer naar toe?

Het thema mobiliteit werd zo breed geformuleerd als er kilometers asfalt in Brabant liggen. Het bracht de VVD, de SP en Ouderen Appèl-Hart voor Brabant aan tafel zeker niet dichter bij elkaar. Nurettin Altundal (SP) hamerde er vooral op dat de marktwerking in het openbaar vervoer ervoor heeft gezorgd dat de toegankelijkheid van gehuchten en dorpen steeds moeilijker wordt. Vooral mensen met een kleine beurs, ouderen en scholieren zijn hiervan de dupe. Margriet Bräuner (VVD) daarentegen pleitte voor slimme manieren om van A naar B te gaan. Zij zag buiten de spits regelmatig bijna lege bussen door Brabant rijden. En dat kost de burger eigenlijk alleen maar geld. Ze zag veel meer in een innoverende, persoonsgerichte aanpak van het vervoer met apps. Derde gesprekspartner Horst Oosterveer (Ouderen Appèl-Hart voor Brabant) kaartte het concessiebeleid van de provincie aan. In deze concessies over een periode van 10 jaar, moet de provincie met de vervoersbedrijven heel nauwgezet aangeven waar de provincie nu prioriteiten stelt in het openbaar vervoer. Het steeds verder uithollen van dit vervoer in de kleine(re) kernen moest in dit overleg zwaarwegend worden meegenomen.

 

Wat doen we met de landbouw?

Onder het kopje ‘landbouw’ ging Kay den Teuling in gesprek met gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66), Anita Verstegen (PvdD) en Wil van Pinxteren (Lokaal Brabant). Alle drie de partijen zijn vóór landbouw, maar daarmee is dan ook alles gezegd. Anita Verstegen wil zo snel mogelijk af van de intensieve landbouw, liever vandaag dan morgen. Haar partij heeft een landbouw voor ogen die gericht is op kleinschaligheid en produceert voor de eigen markt. Zeker niet commercieel gericht, alleen gebaseerd op het behalen van zo groot mogelijke winsten. Ook D66 wil een meer ‘getrimde’ landbouw. Als gedeputeerde in Brabant staat Anne-Marie Spierings aan de basis van een landbouwbeleid waarin krimp van de veestapel, schonere en betere stallen voor de dieren en vernieuwing van de landbouw. D66 wil een kleinschaliger en veiliger landbouw en combinaties als veestapel met bijvoorbeeld fruitteelt. Voor de omvorming van de landbouw wil Brabant minimaal 75 miljoen inzetten, een bedrag waar Wil van Pinxteren vraagtekens bijzet. Volgens hem zal de omvorming veel meer gaan kosten en is voor een groot deel afhankelijk van de banken. En die hebben de boeren in het verleden juist grote leningen verstrekt voor schaalvergroting. Het is geen vetpot voor het huidige boerenbedrijf. Omvorming, krimp en nieuwe, grote investeringen voor dierenwelzijn en volksgezondheid, kan voor veel boeren de doodsteek worden.

 

Achterliggend hoofdthema bij alle onderwerpen: het klimaat

Opvallend was dat in bijna alle aangeroerde onderwerpen het klimaat en de uitwassen van de klimaatverandering een rol speelt. Bijna elke partij betrok het in hun bijdragen. In veel gevallen werd de ernst van de klimaatverandering onderkend. In een enkel geval (‘klimaatdictatuur’, ‘klimaathysterie’) liet de spreker weten er weinig mee op te hebben.
Dan is het ook wel aardig dat iemand dat de lijsttrekker van Water Natuurlijk voor de Waterschapsverkiezingen Ernest de Groot zijn column wijdt aan daadwerkelijke consequenties van die klimaatverandering. Ernest de Groot betoogde dat belangrijke keuzes moeten worden gemaakt tijdens deze verkiezingen. Water wordt een zeldzaam goed en betwist door vele actoren (landbouwers, burgers, recreanten, enz.). Voldoende water is noodzakelijk voor de mens. Het klimaat zorgt dat het water nauwelijks meer op peil gehouden kan worden. Een ultieme zomer als in 2018 is niet alleen een zorg voor de landbouwers of de mensen, maar zeker voor de natuur in zijn geheel. waterpeil te laag om de grond vochtig te houden. Volgens hem is het dan ook van groot belang dat burgers gaan inzien dat het stemmen voor de waterschappen tevens richting geven aan de uitdagingen die de klimaatverandering ons water en de natuur toe brengt.

 

Zeepkist betogen

Tussen de debatten door werd door elke aanwezige partij in een pitch twee minuten aangegeven waar de partij in de komende vier jaar in de provincie voor wil strijden. Elke kandidaat liet in de pitch zien dat men in een beperkte tijd een helder betoog kon neerzetten.

 

Eindconclusie: een enerverende avond

Het Debatcentrum De Grens kreeg met deze eerste uitgave van het Politieke Café de gewenste uitvoering. Dat een ‘saai’ onderwerp als de provinciale statenverkiezingen zorgt voor de nodige beroering, maakt dat het voeren van gesprekken altijd tot iets verhelderend zal leiden.

Lees ook: Water … Natuurlijk … Water

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

En krijg het boek

‘zoete inval. Als in Uden de pot kookt, bloeit de vriendschap.’

cadeau.

 

Boek Zoete Inval

Woensdag 6 maart organiseert Debatcentrum De Grens Politiek Café

Woensdag 6 maart organiseert Debatcentrum De Grens Politiek Café
Woensdag 6 maart organiseert Debatcentrum De Grens Politiek Café

Kom woensdagavond 6 maart naar De Pul in Uden!

20 maart mogen we met z’n allen weer naar de stembus voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Een gelegenheid waar iedere rechtgeaarde democraat natuurlijk gebruik van maakt.

Om te kunnen stemmen moet je wél weten wat al die verschillende partijen willen. Daartoe kun je de partijprogramma’s doorlezen, maar helaas schiet dat er meestal bij in. Daarom organiseert Debatcentrum De Grens woensdagavond 6 maart een Politiek Café in De Pul in Uden.

 

Tafelgesprek en ‘zeepkist-toespraken’

De deuren gaan open om 19.00 uur en om 19.30 uur starten we – na het welkomstwoord – met een informatieve gespreksronde onder leiding van Kay den Teuling. Dit tafelgesprek wordt afgewisseld met ‘zeepkist-toespraken’ waarin alle deelnemende partijen 2 minuten krijgen om hun partij-ideeën uiteen te zetten. Tweede dijkgraaf Ernest de Groot, lijsttrekker van Water Natuurlijk verzorgt een column. Tijdens het centrale gesprek zullen onderwerpen aan de orde komen zoals: Q-koorts, N264, openbaar vervoer en drugsoverlast.

 

Marktplein met informatie-stands

Ook is er een soort van marktplein met stands ingericht waar de partijen zichzelf presenteren en waar je als bezoeker na afloop van de centrale presentatie met hen in gesprek kunt gaan. De partijen die zich tot nog toe hebben aangemeld, zijn: CDA, D66, GroenLinks, Lokaal Brabant, Ouderen Appèl, PvdA, Partij voor de Dieren, PVV, Senioren Brabant en de VVD.

Gratis entree

Ga je stemmen 20 maart, maar ben je je nog aan het oriënteren op de vraag ‘wie jouw stem verdient’? Kom dan op 6 maart om 19.00 uur naar het Politiek Café in de Pul, Kapelstraat 13, 5401 EC Uden. De entree is gratis.

Lees ook:
Lijsttrekker Water natuurlijk Ernest de Groot:
‘Het milieu is geen links item, het gaat over een leefbare toekomst voor volgende generaties!’

Discussie over fastfoodrestaurants naast Ziekenhuis Uden:

Discussie over fastfoodrestaurants naast ziekenhuis Uden

Dit was zondagmiddag de insteek van een debat in De Pul rond de vestiging van het Foodcourt in Uden. Een gelopen race, lieten sommige Udenaren op social media al voor aanvang van het debat weten, want de bouw is al in volle gang. Maar dat weerhield debatcentrum De Grens er niet van om het onderwerp alsnog op tafel te leggen. Want hoe kan het dat de gemeente Uden veel tijd en geld in sportactiviteiten steekt als Sjors Sportief en JOGG, en dat sportclubs en scholen inzetten op gezonde kantines, terwijl de entree van Uden straks om hamburgers en ‘snelle kip’ draait?

UDEN – Een McDonald’s, Subway en KFC naast een ziekenhuis. In een gemeente die claimt een gezonde gemeente te zijn. Hoe gezond is Uden eigenlijk?

Tekst: Kirsten Rietbergen Brabants Dagblad 13-01-2019

‘Zou het huidige college dit goedgekeurd hebben’, wil een toehoorder weten van wethouder Ingrid Verkuijlen. ‘Ik persoonlijk niet’, zegt ze, ‘maar ik kan niet spreken voor het college’. De wethouder, en zelfs de medisch directeur van ziekenhuis Bernhoven, Marcel Schenkels, zijn het erover eens: je kunt ontwikkelingen niet buiten de deur houden. ‘We moeten ook niet betuttelen, maar wel moeten wel een verantwoordelijkheid nemen’, zegt de wethouder. Zelf is ze moeder van twee jonge kinderen en ja, die komen wel eens bij ‘de Mac’.

Er werd vooral veel gesproken over wat er in Uden allemaal wél gebeurt op het gebied van gezondheid. En dat is ook nodig volgens Marcel Schenkels, want hij ziet in deze regio meer mensen met hart en vaatzieken dan landelijk. Dat is van oudsher zo, beaamt Jan van Asseldonk, cardioloog en bestuurslid bij Udi’19. … <Lees hier het hele artikel>

Zondag 13 januari 2019: Hoe gezond is de gemeente Uden?

Foodcourt versus Bernhoven

Hoe gezond is de gemeente Uden?

De gemeente Uden beweert een gezonde gemeente te zijn. Gezondheid is bijvoorbeeld één van de vijf G’s van het door de gemeente ondersteunde Udenaar de Toekomst. En ook het coalitieakkoord van Jong Uden, CDA, Gewoon Uden, VVD-Leefbaar Uden benadrukt dat gezondheid een belangrijk item is. Het spreekt van: ‘goede en efficiënte zorg’, ‘meer handen aan het bed’, ‘lokale zorg waar het kan en (boven)regionale zorg waar het moet’. Er wordt ‘extra ingezet op preventie. Voorkomen is beter dan genezen.’

‘Wij vinden het belangrijk dat inwoners goed kunnen sporten. Het biedt ontspanning, is gezond en versterkt de cohesie. De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in buitensport; nu gaan we investeren in de binnensport. Hiermee dragen we bij aan een gezond Uden’, aldus het coalitieakkoord ‘Bruisend Uden: daar wil je zijn, daar wil je blijven.’

 

JOGG, Sjors Sportief en GUUS

Met deze opstelling sluit deze coalitie min of meer aan op initiatieven van vorige coalities die de gemeente actief lieten participeren in JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) en Sjors Sportief. Tegenwoordig allemaal onder de vlag van GUUS.

 

Vullingsfabrieken met garantie op groei obesitas

Tegelijkertijd heeft de gemeente een vergunning afgegeven voor de bouw van een Foodcourt waar fastfoodketens als Mc Donalds, Subway en KFC gevestigd moeten gaan worden. Niet bepaald herauten van gezonde voeding en dus gezond leven, maar in de woorden van Udea directeur Erik Does in een tweet: ‘Vullingsfabrieken met gegarandeerd een bijdrage aan obesitas tot gevolg.’

 

Debatmiddag 13 januari

Deze (schijnbaar?) tegengestelde bewegingen van de gemeente Uden motiveerde Debatcentrum De Grens tot het organiseren van een debatmiddag op zondag 13 januari in De Pul in Uden met als centrale vraag:

 

‘Hoe gezond is de gemeente Uden?’

Voor deze middag hebben we uiteraard verschillende voor- en tegenstanders uitgenodigd die met elkaar in debat gaan. De zaal gaat open om 13.00 uur en de eerste debatronde vindt plaats om 13.30 uur. Het debatprogramma duurt tot 16.00 uur.

 

Stelling om op te reageren

In de aanloop naar het debat poneren wij enkele stellingen waarop u hieronder kunt reageren. De eerste luidt:

 

Stelling 1: UDEN IS EEN GEZONDE GEMEENTE!

 

Stelling 2: FOODCOURT GEEFT DE GEMEENTE UDEN MEER SMOEL DAN ZIEKENHUIS BERNHOVEN!