‘Uitkomst’ debatmiddag 6 oktober 2019

‘Uitkomst’ debatmiddag 6 oktober

‘Uitkomst’ debatmiddag 6 oktober:

Meningen over natuurgebied De Maashorst zeer uiteenlopend!

Door Loek Borrèl

Op zondagmiddag 6 oktober organiseerde Debatcentrum De Grens het debat over het natuurgebied De Maashorst plaats. De bijeenkomst vond plaats in De Pul te Uden.

Ruim zestig belangstellenden trotseerden het natte herfstweer om te luisteren naar en mee te praten met vijf direct betrokkenen van De Maashorst. Onder leiding van Paula van Hout en Rob Vrolijk werd in de eerste bijdrage man van het eerste uur Peer Verkuijlen en boer in de Maashorst Jos van Vonderen aan het woord gelaten.

Peer Verkuijlen is voormalig wethouder in Bernheze en een van de initiatiefnemers van de aaneensluiting van natuurgebieden in de regio tot wat nu De Maashorst heet. Hij verhaalde kort het waarom van De Maashorst en de wens van de vier betrokken gemeenten (Oss, Bernheze, Landerd en Uden) om het natuurgebied als een soort marketing voor de regio in te zetten. Er is veel geld van de provincie en de vier gemeenten in het project geïnvesteerd, maar nu de provinciale financiën langzaam maar zeker opdrogen, wordt De Maashorst een kostenpost. Peer Verkuijlen maakt zich dan ook zorgen in hoeverre de balans tussen natuur, recreatie en economische activiteiten niet ten nadele van het natuurgebied uit zal vallen.

 

Boeren in de Maashorst

Jos van Vonderen boert in de Maashorst en denkt dat sommige mensen hem beschouwen als een boer met een megastal. Hij stelt aan het begin van zijn betoog de principevraag: ‘Wat zijn de grenzen van het natuurgebied De Maashorst?’ Als boer heeft hij zeker iets met natuurbehoud en in een aantal gevallen loopt hij hand in hand met natuurbescherming (zoals het vasthouden van water voor droge tijden). Zijn mening is echter ook dat het boeren aan de randen van de kern De Maashorst mogelijk moet blijven. Hij schetst dat het recreatieve gedeelte van de Maashorst onevenwichtig is. Er zijn nog voldoende mogelijkheden om aan de buitenschillen van de Maashorst bijvoorbeeld kleine horecagelegenheden te plaatsen. Voor Jos van Vonderen is De Maashorst er voor de mensen. Zorgen over de toekomst maakt hij zich nauwelijks. Bijvoorbeeld: het terugdringen van het CO2 gehalte bij natuurgebieden geldt alleen voor Natura2000 gebieden en dat is de Maashorst niet.

 

De Maashorst is er niet alleen voor de mens

Veel kritischer over de toekomst van het natuurgebied is bioloog Nico Ettema, die samen met ondernemer Dennis Hurkmans aan het woord komt in het tweede deel van de debatmiddag. Ettema is de man die de fauna in het gebied heeft onderzocht en is altijd een groot voorstander geweest van de aaneensluiting van ‘losse’ natuurstukjes tot het huidige Maashorst. Hij begrijpt de weerstand van wandelaars en sporters tegen de wisenten in het natuurgebied, maar vind het ook overdreven. Het beperken van de vrijheid van deze dieren door hun leefgebied af te rasteren van de wandel- en fietspaden vindt Nico Ettema de filosofie van een ‘open natuurgebied’ – waar de natuur zijn eigen gang kan gaan – geweld aandoen. De Maashorst is er niet alleen voor de mens, maar zeker om het natuurbehoud in ons land op peil te houden. Een optimale en vooral ook levendige natuur is van levensbelang voor het ecosysteem en dus altijd goed voor de mens.

 

De Maashorst als merk

Ook ondernemer Dennis Hurkmans geeft hoog op over de Maashorst als natuurgebied en hij pleit voor een ruimhartig natuurbeleid. Tegelijkertijd ziet hij De Maashorst ook als een ‘merk’ dat ten voordele van de vier omringende gemeenten kan dienen. Het ondernemen in De Maashorst moet volgens Hurkmans binnen bepaalde grenzen mogelijk zijn. Met als stelregel dat het ondernemen zich weet te verhouden met de natuur en de plaatselijke bewoners. De angst van de buren in Bus (Nistelrode) dat wanneer Hurkmans verder kan gaan met zijn onderneming er mogelijkerwijs grote groepen bezoekers voor proeverijen, wuift hij weg als niet de realiteit zijnde. Hurkmans is van mening dat het Maashorstgebied gebaat is bij een goede verstandhouding tussen bewoners, ondernemers en gebruikers. De overheid moet zich in zijn gedachten vooral bezighouden met het beschermen, toezicht houden en optimalisering van het gebied, maar laat de politiek niet leidend zijn in de ontwikkeling van De Maashorst. En wat betreft het opdrogen van de broodnodige financiën? Ga met elkaar om de tafel zitten en kom met een ontwerp voor de Maashorst waar iedereen achter kan staan. Leg dit bij de vier gemeenten en geef aan dat dit is wat de bewoners willen. Laat de gemeentelijke overheden in de pot een subsidie storten en laat dit bedrag met de provincie, het rijk en de EU matchen. Dan heb je een goedgevulde pot als Maashorst zijnde om aan de wensen van de natuur, de bewoner en de gebruiker tegemoet te komen.

 

Mark van de Veerdonk zet puntjes op de ‘i’

Tafelheer Mark van de Veerdonk is als bewoner van Slabroek een gezegend mens. Hij woont misschien wel op een van de mooiste plekjes van het Maashorstgebied, erkent dat het natuurgebied de mens veel te bieden heeft, maar vindt tegelijkertijd dat het Maashorst project door bestuurders en natuurliefhebbers is doorgeslagen. Ook hij plaatst vraagtekens bij de wisenten en taurossen, het steeds verder beperken van de mens in het gebied ten faveure van bepaalde oneigenlijke natuur. Hij hamert op meer inspraak van de bewoners en gebruikers van het gebied, dat er niet alleen geluisterd wordt naar de bewoners, maar dat er ook iets met de verhalen en zienswijze van de mensen wordt gedaan. In een uitgesproken column zet Mark van de Veerdonk op zijn eigen wijze nogmaals de puntjes op de ‘i’.

 

Een kritisch publiek

En het publiek? De aanwezige Maashorstbewoners, gebruikers, natuurliefhebbers en overige geïnteresseerden zijn trots op de Maashorst, maar ook kritisch. Buurtbewoners tonen hun bezorgdheid over toenemend ondernemerschap. Wandelaars en sporters durven de Maashorst niet meer in door de wisenten en de taurossen. Bestuurders luisteren te weinig naar de mensen, terwijl een groot deel van de debatdeelnemers juist vindt dat De Maashorst er is voor de mensen.

 

De olifant in de kamer

En de naam ‘De Maashorst’? Het blijkt de olifant in de kamer te zijn. Bijna niemand heeft het erover, maar iedereen kent de lading ervan. Of zoals ik in mijn Afrika-column tijdens het debat reeds zei: ‘Afrika is geen land maar een continent, zoals De Maashorst geen gemeente is, maar een prachtig natuurgebied’.

Debat ‘wat wordt het met de Maashorst?’

Debat 'wat wordt het met de Maashorst?'

Debat ‘wat wordt het met de Maashorst?’ Natuurgebied, pretpark of helemaal niks?

UDEN – Hoe leefbaar is het in natuurgebied de Maashorst voor mens en dier? Het project Landschappen van Allure is afgesloten, hoe nu verder? Is het nog pure natuur daar of wordt het een soort van pretpark? Daarover gaat het tijdens de debatmiddag die zondag 6 oktober wordt gehouden in De Pul in Uden. De bijeenkomst is een initiatief van debatcentrum De Grens.

De Maashorst is actueel. Het gaat niet meer alleen over het natuurgebied. De gemeenten Oss, Uden, Landerd en Bernheze zijn in een fikse ruzie beland over de naam van de nieuwe fusiegemeente Uden-Landerd: gemeente Maashorst. Oss en Bernheze vinden dit geen goed idee, verwijzend naar het natuurgebied dat al deze naam draagt. De vier gemeente hebben samen vele jaren hard gewerkt om het natuurgebied in de markt te brengen. De nieuwe gemeente zou er met de bekendheid van de naam vandoor gaan.

 

Betekent burenruzie einde natuurgebied?

Oss heeft al laten weten niet meer mee te betalen aan het gezamenlijke onderhoud van het gebied en trekt zich terug op eigen grondgebied, Herperduin. De dupe van deze burenruzie is het natuurgebied De Maashorst. Als na Oss, ook Bernheze zich financieel terug zou trekken, dan gaat het natuurgebied een moeilijke toekomst tegemoet.

 

Debat over natuurgebied, niet over nieuwe fusiegemeente

Debatcentrum De Grens houdt zondag een debat, niet over de fusie van gemeenten en niet over de naam Maashorst, maar over het natuurgebied zelf. Er komen mensen aan het woord die zich altijd hard hebben gemaakt voor De Maashorst, die wonen en werken in het gebied, die houden van de natuur en kansen zagen. Maar nu maken zij zich ook zorgen over de toekomst van het natuurgebied.

Gasten plus tafelheer/columnist Mark van de Veerdonk

Gasten: Dennis Hurkmans (Maashorstondernemer), Peer Verkuijlen (ex-wethouder Bernheze en oud-voorzitter Stuurgroep De Maashorst), Jos van Vonderen (Maashorstboer) en Nico Ettema (bioloog). Tafelheer/Columnist: Mark van de Veerdonk (Schout van Slabroek).

 

U bent van harte welkom

Het debat is op zondag 6 oktober a.s. in De Pul (Stg. Compass) te Uden, Kapelstraat 13. De deuren gaan open om 13.00 uur en het debat begint om 13.30 uur. Eindtijd: 16.00 uur. Entree: gratis.

Lees ook: ‘Debat Uden over De Maashorst: natuurgebied of pretpark?
Lees ook: ‘Zondag 6 oktober debat.  Maashorst: natuurgebied of pretpark?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

En krijg het boek

‘zoete inval. Als in Uden de pot kookt, bloeit de vriendschap.’

cadeau.

 

Boek Zoete Inval

The future of shopping center Uden through Amsterdam eyes, with an Eindhoven sauce

The future of shopping center Uden through Amsterdam eyes, with an Eindhoven sauce
 
Oftewel: de toekomst van het Udense winkelcentrum door Amsterdamse ogen, met een Eindhovens sausje
 

Door Paula van Hout

 
‘Samen de stad mooier maken.’ Dat stond op het scherm als opening van de avond waar ondernemers en bewoners van het Udense winkelcentrum samen kwamen op woensdag 25 september in de raadzaal van het gemeentehuis in Uden.
Udenaren hebben het nooit over de stad, als ze het over hun dorp hebben. Dus die titel zou lang geleden ‘samen de straat mooier maken’, zijn. Later is ‘de straat’ vervangen door ‘het dorp’, of nog concreter, ‘het centrum’.

De avond werd voorgezeten door Pascal Spijkerman, van het Amsterdamse bedrijf Stad & Co. Een buitenstaander. Een adviseur in de stedelijke economie, maar zoals later die avond blijkt, geen idee heeft hoe het centrum van Uden eruit ziet. Als er concreet voorbeelden worden genoemd door deelnemers, heeft hij zelf geen idee waar ze het over hebben.Emotieloze blik

De gemeente Uden wil graag samen met belanghebbenden een stevige visie ontwikkelen op een toekomstbestendig centrum. Het centrumgebied is een belangrijk verblijfsgebied én visitekaartje van Uden. Daar komen niet alleen inwoners van de gemeente Uden naartoe, maar ook van andere gemeenten, om te winkelen, elkaar te ontmoeten en om de verschillende (publieke) functies te bezoeken. Stad & Co is er daar een van. Een bedrijf dat met vreemde ogen kijkt naar ons centrum. Dat kan voordelen hebben, zeker. Maar van een warme betrokkenheid is geen sprake. Want als iemand het in de zaal heeft over het groen in het centrum, weet Pascal Spijkerman niet dat het huidige groen o.a bestaat uit eeuwenoude lindebomen. Dit bedrijf kijkt met kennersogen naar de inrichting van ons centrum, maar daarbij speelt emotie geen rol. Het zijn immers Amsterdammers die tijdelijk een project uitvoeren in Uden.

 

Van ‘place to buy’ via ‘place to be’ naar ‘place to need’?

Daarom is het belangrijk dat de Udenaren zelf ook een stem krijgen. Samen wil Uden dus een visie opstellen, die uiteindelijk bijdraagt aan een toekomstbestendig en levendig centrum, waar het goed wonen, werken, ondernemen en toeven is. Een centrum ook dat het verzorgingsgebied van de regio blijft. Uden zal een accentverschuiving in gang moeten zetten, zodat ons centrum niet langer alleen een ‘place to buy is, maar ook een place to be en misschien zelfs een place to need’.

 

Kan het verhaal ook in het Nederlands?

Een bezoekster vroeg overigens na een (te) lange presentatie van ‘stadschoreograaf Martijn van Dijck, of zijn verhaal ook in het Nederlands kon, want ze sprak geen Engels. Van Dijck is eigenaar van Splaces, een bureau uit Eindhoven dat zich bezighoudt met het succes van ‘de plek’, ons gedrag in de openbare ruimte en de wonderlijke relatie die mensen hebben met plekken. Naast onderzoek en advies verzorgt van Dijck als stadschoreograaf presentaties over o.a. ‘placemaking’ en de kracht van de openbare ruimte. Dat deed hij dus ook in Uden, met veel enthousiasme. Hij had in ieder geval wel met eigen ogen rond gekeken in het Udense centrum.

 

Het verhaal van de wethouder

Wethouder Gijs van Heeswijk hield een verhaal over het doel en proces van het ‘Project Visie op het centrum van Uden’. Er wordt met o.a de input door belanghebbenden een uitvoeringsprogramma opgesteld met een kostenplaatje. Bij voorkeur doet de wethouder dat allemaal zoveel mogelijk samen met betrokken Udenaren. Nadat de raad hierover heeft besloten, wordt er vanaf de tweede helft van 2020 uitvoering aan gegeven. Mogelijk zijn er al dingen die eerder aangepakt kunnen worden. Het gaat over het rendabel maken van het centrum, over vragen. Bijvoorbeeld: moet er meer groen komen? Zijn er teveel of genoeg evenementen? Is het centrum leefbaar? Hoe zit het met parkeren? Moet het centrum misschien inkrimpen?. Allemaal vragen die beantwoord moeten worden en waarvoor oplossingen moeten komen.

 

Werkgroep Ondernemerschap

Er komt een werkgroep Ondernemerschap die begeleidt wordt door Eugène van Gerwen, ook van Stad & Co. Wellicht dat er later ook een werkgroep komt die vooral naar de sociale aspecten kijkt, zoals bijvoorbeeld de toegankelijkheid voor ouderen.
Volgens Van Heeswijk is het verleidelijk voor belanghebbenden om te preken voor eigen parochie, maar hij hoopt dat iedereen meedenkt voor het algemene belang.

 

Straatpraat-sessies met de stadschoreograaf

Stadschoreograaf Martijn van Dijck ging onlangs samen met belangstellenden straatpraat-sessies houden. In groepjes gingen zij het centrum in, plekken bekijken en mensen vragen stellen. Waarom doet die ene plek het wel en die andere niet. Wat is de kracht van de ene plek en waarom is de andere voor verbetering vatbaar, enzovoorts.

 

Maar eerst stickers plakken

Tijdens de pauze hebben bezoekers van de avond als voorbereiding op die straatpraat, stickers geplakt op een kaart van het centrum. Groene stickers voor goeie plekken, rode voor gevaarlijke situaties en gele voor plekken die potentie hebben.
Tijdens werksessies op 16 en 30 oktober worden onderdelen verder uitgewerkt. Op 13 november is de slotbijeenkomst.

 

Uden winkelcentrum heeft het zwaar

Daarna zou wethouder Gijs van Heeswijk voldoende moeten weten van Udenaren waar ze naar toe willen met hun centrum. Of de gemeenteraad daar vervolgens mee vooruit kan, zal moeten blijken. Over een ding is Van Heeswijk in ieder geval eerlijk: ‘Uden staat onder druk, het centrum heeft het zwaar. Daarom moeten we er samen een nieuwe betekenis aan geven. Het is niet meer de plek waar je alleen naar toe gaat om te winkelen. Het moet de plek worden waar je wil zijn.’

 

Lees ook: ‘Zeer levendig debat tijdens eerste middag in nieuwe seizoen Debatcentrum De Grens

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

En krijg het boek

‘zoete inval. Als in Uden de pot kookt, bloeit de vriendschap.’

cadeau.

 

Boek Zoete Inval

Zeer levendig debat tijdens eerste middag in nieuwe seizoen Debatcentrum De Grens

Zeer levendig debat tijdens eerste middag in nieuwe seizoen Debatcentrum De Grens

 

Door Loek Borrèl

 
Met de start van debatten in het tweede seizoen van het Debatcentrum De Grens heeft de redactie besloten om een aantal aanpassingen in de programmering te verrichten. Eén thema per debatmiddag is losgelaten.  Het debatcentrum heeft gekozen voor een meer gevarieerd programma met een actueel blok, een ‘groot’ blok met een hoofdthema en een aantal korte columns over uiteenlopende onderwerpen. Meest in het oog springende aanpassing is de introductie van de gastheer/gastvrouw, die mee kan praten over alle onderwerpen tijdens het debat. Bij deze seizoenstart mocht De Grens voormalig wethouder, gedeputeerde en tegenwoordig voorzitter van de Raad van Bestuur van Hogeschool Avans Paul Rüpp begroeten. Naast het uitspreken van een column over ‘Vrijheid’, mengde hij zich in de discussies die de middag de revue passeerden.
LHBTI-beweging in Uden

Naar aanleiding van de discussie rondom de Nashville-verklaring vroeg GroenLinks-raadslid Monique Kappé-Borrèl aan het Udens College om voortaan bij gelegenheden de regenboogvlag te hijsen. Naast de Nederlandse driekleur en andere vlaggen: ‘Op deze wijze kan de gemeente Uden zich expliciet en positief uitspreken over diversiteit en inclusiviteit’, aldus het raadslid. De presentatoren Kay den Teuling en Rob Vrolijk gingen met haar en Club Abstract-voorman Simon van Ieperen nader in op de rol en plek van lhbti-ers in Uden. Na een schuchter begin, waarin beide gasten zich niet negatief uitlieten over de behandeling van lhbti-ers in de gemeente, bleek al snel dat er vooral veel mitsen en maren te constateren viel. Ja, Simon werd regelmatig om zijn seksualiteit gepest en moet zich er steeds voor verantwoorden. Tijdens de Pink Friday op de kermis in Uden laten veel jonge lhbti-ers van zich horen en voelen zij zich veilig tussen gelijken. Nog steeds is een andere geaardheid dan de dominante heterocultuur nauwelijks bespreekbaar, niet op school, niet in de samenleving. Simon gaf aan dat Club-Abstract op wil komen voor de lhbti-beweging, advies geven, ondersteuning brengen waar nodig. De avonden zijn echter niet exclusief voor lhbti-ers. Hij geeft aan dat de eigen avonden bezocht kunnen worden door iedereen, dus ook niet-lhbti-ers. Er ontstond een levendige discussie in de zaal over de vraag van het waarom van de regenboog laten wapperen in Uden? Is de situatie van lhbti-ers de laatste jaren verslechterd? Enerzijds is dit niet eenduidig vast te stellen, omdat we tegenwoordig beschikken over social media. Het onderwerp heeft ook veel meer nieuwswaarde. Anderzijds wordt aangegeven dat door onder andere religieus conservatisme de agressie jegens de lhbti-er is toegenomen. Andere geluiden in de zaal vragen zich af of het uitdagende karakter van een Gay Pride, het expliciet uiten van een Pink Friday op de kermis met al zijn uitdossingen, ook niet leidt tot een bepaalde vorm van ‘we weten het wel’, of ‘moet ik daar nu ook getuige van zijn?’.


De Maashorstgemeente en de voortgang

In november 2018 debatteerde in het debatcentrum politici en burgers over de op handen zijnde fusie van de gemeenten Landerd en Uden. Ondertussen zijn er een aantal activiteiten in beide gemeenten geweest om de beide bevolkingen aan elkaar te laten wennen. Niets lijkt in de weg om binnenkort als Maashorster door het leven te gaan. Het lijkt weinig inwoners te interesseren, maar buurgemeenten Bernheze en Oss ergeren zich over de toekomstige benaming van de nieuwe gemeente: Maashorst.
Mathieu Bosch (D66-Bernheze) betreurt het in hoge mate dat Uden en Landerd de nieuwe gemeente naar het natuurgebied de Maashorst gaan noemen. Hij vindt het getuige van een creatieve armoede en acht het zeer mogelijk dat de nieuwe naam tot veel verwarring zal leiden. Bovendien heeft men het over twee heel verschillende terreinen: de gemeente met de naam Maashorst heeft weinig te maken met het natuurgebied Maashorst, dat als liggingde vier aanpalende gemeenten heeft. Dit gebied zou voor de buitenwereld onder de gemeente vallen, maar dat is dus niet zo. Bovendien betalen Oss en in mindere mate Bernheze volop mee aan het natuurbehoud in het natuurgebied Maashorst.

 

De voors en tegens van de naam ‘Maashorst’

Zowel Jeroen van de Heuvel (Maashorst Vooruit – Landerd) als Monique Kappé-Borrèl (GroenLinks Uden) zijn voorstander van de nieuwe gemeentenaam. Jeroen wijst erop dat in Landerd de meeste mensen deze naam prima vinden en als raadslid moet hij de mening van zijn kiezers volgen. Monique heeft geen uitgesproken visie op het waarom van de benaming, maar zij kan zich in het idee wel vinden. Voor haar is het al een ‘ingeburgerde’ naam.
Uit de zaal komen twee reacties: de benaming van de gemeente overschaduwt de inhoudelijkheid van de samenvoeging van de twee gemeenten, dan wel dat de naam wel degelijk van belang is, maar dan vooral omdat niemand denkt dat de gemeente Maashorst in de toekomst zal beklijven. Zie bijvoorbeeld Meierijstad. Niemand in die stad noemt zich Meierijster, maar zij is een Veghelse, Schijndelse of Rooijse. Bernheze bestaat vijfentwintig jaar. ‘Denk je nu echt dat ook maar iemand zich Bernhezenaar noemt of ook maar voelt?’, vraagt Mathieu Bosch.

 

Het gelijkheidsprincipe

Een spreker uit de zaal vindt de naam Maashorst ook problematisch, zoals hij ook Landerd-Uden als gemeentenaam niet prefereert. De suggestie van Paul Rüpp om, net als de gemeente Oss, gewoon te kiezen voor de huidige gemeentenaam Uden, zorgt voor oppositie omdat hierin het gelijkwaardigheidsprincipe van de besprekingen tussen beide gemeenten in de weg staan. Er moet een nieuwe naam bedacht worden. De spreker heeft het over Udelande, waarbij het ‘lande’ het meest voorkomende benamingsgedeelte is bij het benamen van gemeenten in Nederland. Hij denkt vooruit: ‘Zo is het mogelijk om verdere uitbreiding van de toekomstige fusiegemeente zonder problemen met de naam door te voeren’.

 

Naamgeving overschaduwt inhoudelijkheid

Dat de naamgeving de inhoudelijkheid van de nieuwe gemeente overschaduwt, wordt onderschreven door Jeroen van de Heuvel. Voor hem is de benaming eigenlijk een voorbij station en hij is als raadslid vooral bezig met de inhoud van de fusie: 1 + 1 moet 3 worden. Uden en Landerd moeten er sterker uitkomen. Uit de zaal wordt hierop kritisch gereageerd. Veel in het beleidsdocument ‘Uden-Landerd’ is elke gemeente eigen, maar mist vooral de daadwerkelijke versterkingen. Denk aan burgerparticipatie. De spreekster roemt een notitie van de gemeente Landerd over dit onderwerp, maar ziet er echter niets van terug in het fusiedocument. ‘Waarom is de fusiegemeente zo goed voor de burgers?’, vraagt zij zich af?
Jeroen van den Heuvel geeft aan dat er wel degelijk iets over burgerparticipatie in het document staat, maar het is te voorbarig om alles tot in de puntjes te beschrijven. Hij stelt dat de toekomstige raad na de fusie hierin een leidende rol kan spelen.

 

Het bleef nog lang ‘onrustig’

Om 16.00 uur wordt de discussie beëindigt. Beide onderwerpen zijn dan door de gasten en de bezoekers nog lang niet uitgediscussieerd. Voor het debatcentrum een teken dat er nog wel een aantal mogelijkheden moeten worden gecreëerd om in komende debatten over deze thema’s van gedachten te wisselen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

En krijg het boek ‘Zoete inval. Als in Uden de pot kookt, bloeit de vriendschap’ cadeau!

Boek Zoete Inval

Voorbij de verkiezingen voor het Europees Parlement

Voorbij de verkiezingen voor het Europees ParlementVoorbij de verkiezingen voor het Europees ParlementHet eerste seizoen van Debatcentrum De Grens zit er op. Enkele ‘schoonheidsfoutjes’ daargelaten denk ik dat we mogen spreken van een geslaagde start. Van die ‘foutjes’ gaan we leren om het volgend jaar nog weer beter te doen. ‘Op je hoogtepunt beginnen’ is ook treurig. Het kan altijd beter en dat zijn we dan ook vast van plan!

De Grens is een debatcentrum van en voor de regio. Europa is niet de regio, maar wel van grote invloed. Ook in de regio ontkomen we niet aan de EU. Tot halverwege de jaren ’90 beschouwde de bevolking van de lidstaten de EU als vanzelfsprekend, maar sindsdien is de weerstand gegroeid en gegroeid. Je kunt je afvragen waarom. Uiteindelijk heeft de unie vijfenzeventig jaar vrede gebracht en ook de welvaart is mede te danken aan dit samenwerkingsverbond van landen.

 

Serie over de EU

De EU zou ondemocratisch zijn en een instrument voor politici om de zakken te vullen. Het zou besluiteloos en machteloos zijn. Een log instituut. Tegelijkertijd wordt de de EU gezien als dictatoriaal. Een instrument om soevereine landen met haar burgers te ketenen. Geen idee wat daar van waar is en wat niet. Zeker is wel dat de wegen van de EU vaak ondoorgrondelijker zijn dan die van God. Buiten de politici en ambtenaren die actief zijn in Brussel en enkele specialisten weet eigenlijk niemand hoe die EU precies functioneert. Vandaar dat we op de site van Debatcentrum de grens een serie zijn gestart waarin we deze raadselen enigszins trachten te ontrafelen. Klik hier voor het eerste artikel.

 

Gemeente Maashorst?

Terugblikkend op het eerste seizoen nog het volgende. We zijn op 4 november van start gegaan met een debat over het samengaan van Uden met Landerd, dat toen nog in de kinderschoenen stond. Inmiddels is het de realiteit – wie beweert dat de politiek stroperig en traag is? – en ook het eerste schandaal is een feit. Mag de nieuwe gemeente zich ‘Maashorst‘ gaan noemen. Bestuurders en politici roepen natuurlijk volop dat wij als ‘bevolking’ of als ‘burgers’ mogen gaan meebeslissen over de inrichting van de nieuwe gemeente, maar vooralsnog lijkt dat niet veel verder te gaan dan wat semi-positieve berichtgeving, onder andere uitgevent via het twitteraccount @opwegMaashorst.

 

De gezonde Foodcourt

De komst van het Foodcourt bij en van de toegangswegen naar Uden was voor ons aanleiding voor de vraag hoe ‘gezond’ het beleid van de gemeente Uden is. Het grappige is dat veel Udense burgers het idee hadden dat wij de komst van die vreetschuur wilde tegengaan. Met veel kinderlijk verongelijkte reacties op sociale media – met name Facebook – tot gevolg. De Udense burgers vochten als leeuwen voor hun ‘democratisch’ recht om zich vol te proppen met ongezonde vettigheid als zij dat wilden. Maar dat was het punt dus helemaal niet, zoals u hier leest in het verslag van die bijeenkomst.

 

Provinciale Verkiezingen

In de aanloop naar de woensdagavond bijeenkomst met betrekking tot de verkiezingen voor de Provinciale Staten ontdekten we dat Form voor Democratie bij geen enkele gelegenheid de moeite nam om hun standpunt te komen verdedigen. Hun standaard reactie luidt: ‘Om ons moverende redenen kunnen wij uw bijeenkomst niet bijwonen.’ Ondanks hun afhaken en zonder dat helemaal duidelijk was (en is) wat ze precies met de provincie willen, werden ze landelijk wel de grootste partij. Het verslag van die avond.

 

Prettige vakantie!

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de eerste reeks bijeenkomsten. Voor volgend jaar willen we de frequentie van de bijeenkomsten omhoog brengen en op voorhand een programma presenteren. Daar gaan we de komende tijd met het hele redactieteam keihard aan werken. Voor nu wensen we u alsvast een prettige vakantie. Tot mails in augustus en tot ziens in september.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

En krijg het boek

‘zoete inval. Als in Uden de pot kookt, bloeit de vriendschap.’

cadeau.

 

Boek Zoete Inval

Teneur politiek café Debatcentrum De Grens:

We staan met z’n allen voor twee ingrijpende keuzes op 20 maart 2019!

 Teneur politiek café Debatcentrum De Grens:

Door Loek Borrèl

Een Politiek Café starten met als onderwerp de komende provinciale statenverkiezingen. Een saaiere start van deze nieuwe loot aan de debatcentrum-boom kun je je nauwelijks voorstellen. En dan ook nog eens op as-woensdag, wanneer de meeste mensen in de regio het carnaval nog uit hun ogen wrijven. Echter, zo’n zestig mensen namen de moeite om deze bijeenkomst van Debatcentrum De Grens in De Pul bij te wonen. En de in ruime mate aanwezige kandidaat-statenleden hadden geen schorre keel of een op hol geslagen gedachtegang. Je weet het niet na zo’n grensverleggend drank- en dansfeest als carnaval.

Zoals inleider Rob Vrolijk zich al afvroeg: Waar stemmen we op 20 maart eigenlijk voor? En worden de komende verkiezingen niet gekaapt door landelijke, politieke kwesties? Bovendien speelt op de achtergrond mee dat de 570 gekozen statenleden de zware opdracht krijgen om een nieuwe Eerste Kamer te kiezen. Terwijl in de huidige regering de meerderheid in de senaat lijkt te gaan verliezen, als we de prognoses van de verschillende opiniepeilers tenminste mogen geloven.
Desalniettemin gaven zowel de inleider als ook de aanwezige politici duidelijk aan dat de Provinciale Staten een eigen verantwoordelijkheid dragen binnen de staatsinrichting van ons land. Wij als burgers in die provincies worden bijna dagelijks geraakt door besluiten die de statenleden tijdens hun vergaderingen nemen.

 

De onderwerpen

De redactieraad van het debatcentrum koos voor een drietal debatjes waar regionale thema’s de boventoon voerden. In steeds wisselende groepjes ging gespreksleider Kay den Teuling dieper in op veiligheid, mobiliteit en landbouw. Daarbij wist hij deze thema’s naadloos te verbinden met (inter-)nationale thema’s als het klimaat, energietransitie, dierenwelzijn, verdere verstedelijking en het krijgen van krimpgebieden, waar het aanbod van diensten steeds verder wordt uitgehold.

 

Aanpak van drugsoverlast

Er valt iets te kiezen, zo bleek uit de soms felle debatten aan de thematafel. Zo wees Alexander van Hattem (PVV) in zijn bijdrage over drugsoverlast en veiligheid erop dat bepaalde vormen van criminaliteit in Brabant (drugs, mensenhandel) sterk groeit door de open grenzen van Europa, de massa-immigratie en het ‘wegzetten’ van de Brabanders. Hij kreeg weerwoord van Martijn de Kort (PvdA) en Jade van der Linden (GroenLinks). Zij wezen erop dat de aanpak van drugsoverlast en het gevoel van onveiligheid niet alleen te maken kan hebben met repressief ingrijpen (natuurlijk, drugscriminaliteit moet hard worden aangepakt en drugsafval in de openbare ruimte is een gevaar voor mens en dier). Maar tegelijkertijd moet de overheid ook kiezen voor een preventieve benadering van de drugsproblematiek. In hun optiek moeten we nadenken hoe om te gaan met het (soft-)drugsbeleid. Zij zijn voorstander van het legaliseren van XTC, het geven van betere voorlichting en het voorkomen dat gebruikers meteen in de criminele hoek worden geduwd. Beide stonden zij op het standpunt dat Nederland van een tolerant gidsland, steeds verder achteropraakt bij landen die de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit niet per definitie willen opgeven, maar vooral willen ondervangen.

 

Waar gaat het openbaar vervoer naar toe?

Het thema mobiliteit werd zo breed geformuleerd als er kilometers asfalt in Brabant liggen. Het bracht de VVD, de SP en Ouderen Appèl-Hart voor Brabant aan tafel zeker niet dichter bij elkaar. Nurettin Altundal (SP) hamerde er vooral op dat de marktwerking in het openbaar vervoer ervoor heeft gezorgd dat de toegankelijkheid van gehuchten en dorpen steeds moeilijker wordt. Vooral mensen met een kleine beurs, ouderen en scholieren zijn hiervan de dupe. Margriet Bräuner (VVD) daarentegen pleitte voor slimme manieren om van A naar B te gaan. Zij zag buiten de spits regelmatig bijna lege bussen door Brabant rijden. En dat kost de burger eigenlijk alleen maar geld. Ze zag veel meer in een innoverende, persoonsgerichte aanpak van het vervoer met apps. Derde gesprekspartner Horst Oosterveer (Ouderen Appèl-Hart voor Brabant) kaartte het concessiebeleid van de provincie aan. In deze concessies over een periode van 10 jaar, moet de provincie met de vervoersbedrijven heel nauwgezet aangeven waar de provincie nu prioriteiten stelt in het openbaar vervoer. Het steeds verder uithollen van dit vervoer in de kleine(re) kernen moest in dit overleg zwaarwegend worden meegenomen.

 

Wat doen we met de landbouw?

Onder het kopje ‘landbouw’ ging Kay den Teuling in gesprek met gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66), Anita Verstegen (PvdD) en Wil van Pinxteren (Lokaal Brabant). Alle drie de partijen zijn vóór landbouw, maar daarmee is dan ook alles gezegd. Anita Verstegen wil zo snel mogelijk af van de intensieve landbouw, liever vandaag dan morgen. Haar partij heeft een landbouw voor ogen die gericht is op kleinschaligheid en produceert voor de eigen markt. Zeker niet commercieel gericht, alleen gebaseerd op het behalen van zo groot mogelijke winsten. Ook D66 wil een meer ‘getrimde’ landbouw. Als gedeputeerde in Brabant staat Anne-Marie Spierings aan de basis van een landbouwbeleid waarin krimp van de veestapel, schonere en betere stallen voor de dieren en vernieuwing van de landbouw. D66 wil een kleinschaliger en veiliger landbouw en combinaties als veestapel met bijvoorbeeld fruitteelt. Voor de omvorming van de landbouw wil Brabant minimaal 75 miljoen inzetten, een bedrag waar Wil van Pinxteren vraagtekens bijzet. Volgens hem zal de omvorming veel meer gaan kosten en is voor een groot deel afhankelijk van de banken. En die hebben de boeren in het verleden juist grote leningen verstrekt voor schaalvergroting. Het is geen vetpot voor het huidige boerenbedrijf. Omvorming, krimp en nieuwe, grote investeringen voor dierenwelzijn en volksgezondheid, kan voor veel boeren de doodsteek worden.

 

Achterliggend hoofdthema bij alle onderwerpen: het klimaat

Opvallend was dat in bijna alle aangeroerde onderwerpen het klimaat en de uitwassen van de klimaatverandering een rol speelt. Bijna elke partij betrok het in hun bijdragen. In veel gevallen werd de ernst van de klimaatverandering onderkend. In een enkel geval (‘klimaatdictatuur’, ‘klimaathysterie’) liet de spreker weten er weinig mee op te hebben.
Dan is het ook wel aardig dat iemand dat de lijsttrekker van Water Natuurlijk voor de Waterschapsverkiezingen Ernest de Groot zijn column wijdt aan daadwerkelijke consequenties van die klimaatverandering. Ernest de Groot betoogde dat belangrijke keuzes moeten worden gemaakt tijdens deze verkiezingen. Water wordt een zeldzaam goed en betwist door vele actoren (landbouwers, burgers, recreanten, enz.). Voldoende water is noodzakelijk voor de mens. Het klimaat zorgt dat het water nauwelijks meer op peil gehouden kan worden. Een ultieme zomer als in 2018 is niet alleen een zorg voor de landbouwers of de mensen, maar zeker voor de natuur in zijn geheel. waterpeil te laag om de grond vochtig te houden. Volgens hem is het dan ook van groot belang dat burgers gaan inzien dat het stemmen voor de waterschappen tevens richting geven aan de uitdagingen die de klimaatverandering ons water en de natuur toe brengt.

 

Zeepkist betogen

Tussen de debatten door werd door elke aanwezige partij in een pitch twee minuten aangegeven waar de partij in de komende vier jaar in de provincie voor wil strijden. Elke kandidaat liet in de pitch zien dat men in een beperkte tijd een helder betoog kon neerzetten.

 

Eindconclusie: een enerverende avond

Het Debatcentrum De Grens kreeg met deze eerste uitgave van het Politieke Café de gewenste uitvoering. Dat een ‘saai’ onderwerp als de provinciale statenverkiezingen zorgt voor de nodige beroering, maakt dat het voeren van gesprekken altijd tot iets verhelderend zal leiden.

Lees ook: Water … Natuurlijk … Water

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

En krijg het boek

‘zoete inval. Als in Uden de pot kookt, bloeit de vriendschap.’

cadeau.

 

Boek Zoete Inval