Bestaan kunst en cultuur in Uden bij gratie enthousiastelingen?

Kunst en cultuur in Uden bestaan bij gratie enthousiastelingenKunst en cultuur lijken vanzelfsprekende eenheden in de samenleving. Mensen ‘doen’ iets met een instrument, zetten een toneelgroepje op, boetseren wat of schilderen een wit vlak vol. Allemaal leuk en aardig, maar heeft het iets te maken met de ‘hardwerkende’ Nederlander? Iemand die voor dag en dauw het geld binnenbrengt en zorgt dat de economie draaiende wordt gehouden. Die hardwerkende mensen hebben geen tijd voor al dat creatieve gedoe en misschien vinden ze zelfs dat kunstenaars beter een ‘vak’ kunnen gaan leren en gewoon werken.

 
Door Loek Borrèl

 
In De Pul organiseerde het Debatcentrum ‘De Grens’ een Praatcafé over de huidige stand van zaken van kunst en cultuur in de gemeente en wilde ook nog eens ingaan op de wensen hoe het gesteld is met kunst en cultuur in de nieuwe fusiegemeente Uden-Landerd.

Cultuurinstituten sterk vertegenwoordigd in Uden

In de helaas matig bezochte bijeenkomst waren vijf prominente vertegenwoordigers uit de kunst- en cultuurwereld gevraagd hun licht te doen schijnen over de voorliggende vraagstelling. Jan Wouda, sinds medio 2017 directeur van Theater Markant, roemde de uitstekende culturele infrastructuur in de gemeente. Er zijn maar weinig gemeenten met ruim 40.000 inwoners die kunnen beschikken over een theater, een groot poppodium, een vestzaktheater, kunstgalerieën, muziekonderwijs, een kunst- en cultuurmarktplaats voor basisonderwijs en voorgezet onderwijs, enz. De gemeente is royaal als het gaat om subsidies, terwijl de verschillende cultuurorganisaties open staan voor initiatieven van bewoners: ‘Kom met ideeën en we kunnen samen tot nog meer innovatie en culturele verrijking komen’, lijkt Jan Wouda’s credo. Hij benadrukt dat het niet alleen moet gaan om subsidies ‘krijgen’, maar vooral ook, wat de gemeente noemt het ‘cultureel ondernemerschap’.

 

Subsidies voor versterking kunstklimaat

Terughoudender in zijn blik op de Udense kunst- en cultuurbeleving is architect en kunstenaar Anthony Litjes. Ook hij ziet dat de voorzieningen in Uden goed zijn, maar hij vindt tegelijkertijd dat het in Uden moeilijk is om kunst neer te zetten. De gemeente is niet proactief, kiest vaak voor het ‘makkelijke’ en heeft zelf geen weet wat het met de ‘eigen’ kunstenaars aan moet. Hij maakt niet of nauwelijks gebruik van kunstsubsidies, omdat de rompslomp eromheen hem meer hoofdbrekens kost dan het zelf maar te proberen. En juist de subsidies zijn geen ‘handje ophouden’, maar moeten dienen om het kunstklimaat in de gemeente te versterken.

 

Een moeizaam proces

Hij krijgt bijval van Sofie van den Krommenacker, theaterproducente. Sinds zij voor zichzelf is begonnen, heeft zij geen gedoe meer met de subsidieaanvragen. Maar het is voor haar wel zoveel mogelijk aanpakken om het hoofd boven water te houden. Ze heeft een aantal ‘vaste’ klanten, maar dat wil niet zeggen dat haar producties rijkelijk vloeien. Het is steeds onderhandelen met het theater of er wel voldoende middelen zijn om een productie van de grond te krijgen. Ze vindt de gemeente niet voldoende zichtbaar in het kunst- en cultuurdebat (daadwerkelijk niet: geen enkele politicus of gemeentelijke ambtenaar neemt de moeite om deze zondagmiddag vrij te maken om met het werkveld in gesprek te gaan), vraagt niet om subsidies, maar ondersteuning voor nieuwe initiatieven, mogelijkheden om talenten te begeleiden.

 

Gemeente verwijst (te) vaak door naar ‘grote’ instellingen

Iemand die veel met talenten werkt is Coen Grooten, rapper en cultureel ondernemer van ‘beroep’ (naast grafisch ontwerper). In zijn Muziekcentrum Uden komen uitvoerenden, docenten en zakelijk leiderschap bij elkaar. Zijn centrum begeleidt het aanstormende talent waar mogelijk en hij zoekt plekken waar zij hun kunsten vertonen. Wat hem heel erg stoort aan het huidige beleid is dat je als nieuwe cultuurorganisatie nauwelijks de kans krijgt om gebruik te maken van financiële ondersteuning van de gemeente. Deze verwijst graag door naar de ‘grote’ instellingen, waar het muziekcentrum dan ook veelal samenwerkingsverbanden mee heeft. Hij vindt het ook niet te pruimen dat de verschillende festivals in Uden erg ‘vijandig’ staan om Udens talent te programmeren, dan wel moet het veelal ‘gratis’ of voor heel weinig geld: ‘Het komt toch maar uit Uden’.

 

De noodzakelijkheid van kunst- & cultuuronderwijs

Janneke van Summeren van Kunst & Co is juist weer heel tevreden met het Udense aanbod en met name de aantrekkingskracht op de jongeren. Natuurlijk, haar organisatie heeft een spilfunctie op de markt van vraag- en aanbod tussen scholen en het kunst- en cultuurveld. Ze ziet dat jongeren, die in aanraking komen met muziek, dans, toneel, enz. zich ook voor deze disciplines willen inzetten. Ze vindt dat kunst- en cultuuronderwijs noodzakelijk is. Niet alleen omdat het ‘leuk’ zou zijn, maar het is de bewondering, de creativiteit, die jongeren uit hun comfort zone haalt en hun blik verruimt. Dat is belangrijk, zeker voor later.

 

De ambivalente houding van de gemeente

Kunst en cultuurbeleving in Uden is altijd iets geweest van enthousiastelingen. De Pul is hierdoor 50 jaar geleden ontstaan, maar ook Theater Markant is ooit bedacht omdat een theater mooie ‘cultuur’ naar deze gemeente kon brengen. En het huidige Kunst & Co. had nooit bestaan als niet een aantal zeer enthousiaste docenten van basis- en middelbaar onderwijs er niet stevig aantrokken. De gemeentelijke politiek heeft immer een ambivalente houding gehad ten aanzien van dit werkveld. Ergens zien ze de noodzaak ervan in, maar van een gestructureerd beleid is nu sprake. Er is sinds een aantal jaren geen vast aanspreekpunt op de gemeente.

 

Moet een gemeente ‘alles’ aanbieden?

Vanuit de zaal wordt geopperd dat kritiek op de gemeente van alle tijden is. Ook als het gaat om de ‘lage’ interesse van Udenaren als het om kunst en cultuur gaat. Mensen in Uden zijn hetzelfde als elders en ze kiezen doelbewust waar ze naartoe gaan en of zij ergens mee bezig willen zijn. Er is veel aanbod van kunst en cultuur. Je mag het niet allemaal ‘leuk’ of ‘interessant’ vinden, het staat je ook vrij om zelf aan de gang te gaan. En er zijn ook voldoende mensen en instellingen die willen samenwerken en meedoen. Laat echter de vanzelfsprekendheid varen, dat we ‘alles’ binnen onze gemeentegrenzen moeten hebben.

 

Devies fusiegemeente?

Voor de nieuwe fusiegemeente lijkt het devies om de bestaande infrastructuur te koesteren, maar ook te laten groeien. Geef meer kansen aan nieuwe initiatieven of zorg ervoor dat nieuwe initiatieven niet doodbloeden omdat er geen geld is of ondersteuning. Werk nog meer samen en koester als gemeente de talenten die je dorp meerwaarde schenken.

 

Cultureel ondernemerschap

Cultureel ondernemerschap is geen negatief begrip, maar let erop, niet iedere kunstenaar is tegelijkertijd een goede ondernemer. Janneke van Summeren geeft aan dat er in Uden ondersteuning bestaat voor de beginnende kunstenaar. Het moet alleen allemaal nog wat duidelijker worden gemaakt.

 

De jeugd heeft andere kanalen voor kunst & cultuur

Kunst en cultuur is niet meer alleen naar een museum gaan, een popzaal bezoeken of een theater meepikken. Dat je jongeren weinig ziet tussen het culturele uitgaanspubliek of dat er geen bandjescultuur meer heerst, heeft weinig te maken met de ongeïnteresseerde jeugd. Ze hebben andere kanalen om hun voorkeuren in de kunst en cultuur te laten blijken. Muzikanten die wij ‘ouderen’ niet kennen, zijn de idolen van morgen. Influencers zijn de culturele en kunstzinnige guru’s voor veel volgers. Zorg dat je als ‘ouder’ werkveld connecties legt met die nieuwe ‘kunstwereld’ en aanvaard dat wat jij misschien verschrikkelijk vind, heel veel jongeren kan aanspreken.

 

Een informatieve middag met (te) weinig bezoekers

Een zeer informatieve middag, waar vijf intelligente sprekers goed werden ondervraagd door Paula van Hout en Rob Vrolijk. Het is dan ook heel jammer dat zowel de politiek als ook de Udense mens zich niet heeft weten te mengen in het gesprek.

Lees ook: ‘Udens debatcentrum zoekt redactiekracht(en)!

Udens debatcentrum zoekt redactiekracht(en)!

Udens debatcentrum zoekt redactiekracht(en)!

Udens debatcentrum zoekt redactiekracht(en)!Debatcentrum De Grens heeft sinds oktober 2018 een vijftal redelijk tot druk bezochte debatmiddagen en -avonden georganiseerd. Het centrum heeft echter ook enkele keren een voorgenomen bijeenkomst moeten afblazen. Vanwege ziekte of andere omstandigheden van redactieleden. De bezetting van ons team is namelijk minimaal. Daarom zijn we altijd op zoek naar mensen die onze redactie kunnen versterken.

Ook bij het aantrekken van nieuwe teamleden staat het uitgangspunt van het debatcentrum centraal. Debatcentrum de Grens wil vooral een podium bieden aan betrokken burgers om met elkaar, met politici, met specialisten en andere belanghebbenden in gesprek te gaan. Over lokale, regionale en landelijke onderwerpen die op een bepaald moment ‘spelen’. Om dit te realiseren, verwachten we van ‘onze’ mensen dat ze betrokken, geïnteresseerd en geïnformeerd zijn, maar vooral ook dat ze zichzelf – zeker gedurende de debatten – neutraal kunnen opstellen. Word je vooral gedreven door de drang om je eigen ideeën en meningen te ventileren, dan ben je van harte welkom als bezoeker. Maar is een rol als redactielid van ons debatcentrum niet echt voor jou weggelegd.

 

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd in lokale, regionale en/of landelijke items met een maatschappelijke en/of politieke insteek? Heb je zin en tijd om je daar structureel – en geheel belangeloos, dus ook niet tegen betaling – in te verdiepen in aanloop naar de debatmiddagen. En beschik je over de kwaliteit om je bescheiden op te stellen? Meld je dan aan via informatie@debatcentrumdegrens.nl. Dan nemen wij snel contact met je op om een afspraak te maken voor een vrijblijvend gesprek.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

En krijg het boek

‘zoete inval. Als in Uden de pot kookt, bloeit de vriendschap.’

cadeau.

 

Boek Zoete Inval

15 december praatcafé over kunst en cultuur in Uden en Landerd

15 december praatcafé over kunst & cultuur in Uden en Landerd

15 december praatcafé over kunst & cultuur in Uden en Landerd – Debatcentrum de Grens organiseert op vrijdag 15 december een praatcafé over de stand van kunst en cultuur in Uden en omgeving. In een gesprek met meerdere betrokkenen kunnen bezoekers wijzer worden over de stand van zaken én kunnen zij in debat over de toekomst.

Tijdens deze middag gaan we met mensen uit de kunst- en cultuurwereld – zowel professionals als amateurs -, de politiek en het aanwezige publiek in gesprek over het belang van kunst & cultuur voor de bestaande gemeentes (Uden en Landerd) en de nieuwe Maashorstgemeente.

Uitgebreide infrastructuur

Maar hoeveel voeling hebben deze organisaties nog met de veranderende wereld? Hoe relevant of interessant is cultuur en kunst nog voor Uden en hoe interessant is Uden voor makers?

 

Afhankelijkheid

De kanttekening hierbij is dat de plaatselijke overheid voornamelijk de grote instellingen subsidiëert en vervolgens deze instellingen vraagt om andere kunst- en cultuurinitiatieven uit de gemeenschap te ondersteunen. Je kunt je afvragen of die laatstgenoemde groepen daarmee niet afhankelijk worden van instituten die die gelden zelf ook goed kunnen gebruiken. En hoe zit het eigenlijk met de individuele kunstenaars? Wordt er wel voldoende aan hén gedacht? Hoe worden zij ondersteund? Of moeten zij het zelf maar uitzoeken? Kortom, is die breed opgezette infrastructuur voor kunst & cultuur in Uden een vloek of een zegen?

 

Veranderende overheid

Hoe zit het trouwens met de terugtrekkende overheid die kunst & cultuur in toenemende mate lijkt over te laten aan de markt. Is kunst & cultuur niet meer dan een marketinginstrument om het imago van de gemeente wat op te poetsen. Of dient het nog een ander doel?

 

De Toekomst

En wat kunnen we verwachten van de nieuwe Maashorstgemeente? Worden de mogelijkheden uitgebreid omdat kunst & cultuur een bijdrage kunnen leveren aan het creëren van verbinding tussen de zes kernen di straks de nieuwe gemeente moeten gaan vormen? Of blijft alles bij het oude?

 

15 december, 13.30 uur in de Pul

Allemaal vragen waarop we 15 december met z’n allen een mogelijk antwoord willen formuleren. Plaats van handeling is De Pul aan de Kapeltraat 13 in Uden. Het begint om 13.30 uur. En de zaal gaat open om 13.00 uur. Iedereen is van harte welkom!

 

Lees ook: ‘Kunst en cultuur zijn perfect geregeld in Uden

‘Uitkomst’ debatmiddag 6 oktober 2019

‘Uitkomst’ debatmiddag 6 oktober

‘Uitkomst’ debatmiddag 6 oktober:

Meningen over natuurgebied De Maashorst zeer uiteenlopend!

Door Loek Borrèl

Op zondagmiddag 6 oktober organiseerde Debatcentrum De Grens het debat over het natuurgebied De Maashorst plaats. De bijeenkomst vond plaats in De Pul te Uden.

Ruim zestig belangstellenden trotseerden het natte herfstweer om te luisteren naar en mee te praten met vijf direct betrokkenen van De Maashorst. Onder leiding van Paula van Hout en Rob Vrolijk werd in de eerste bijdrage man van het eerste uur Peer Verkuijlen en boer in de Maashorst Jos van Vonderen aan het woord gelaten.

Peer Verkuijlen is voormalig wethouder in Bernheze en een van de initiatiefnemers van de aaneensluiting van natuurgebieden in de regio tot wat nu De Maashorst heet. Hij verhaalde kort het waarom van De Maashorst en de wens van de vier betrokken gemeenten (Oss, Bernheze, Landerd en Uden) om het natuurgebied als een soort marketing voor de regio in te zetten. Er is veel geld van de provincie en de vier gemeenten in het project geïnvesteerd, maar nu de provinciale financiën langzaam maar zeker opdrogen, wordt De Maashorst een kostenpost. Peer Verkuijlen maakt zich dan ook zorgen in hoeverre de balans tussen natuur, recreatie en economische activiteiten niet ten nadele van het natuurgebied uit zal vallen.

 

Boeren in de Maashorst

Jos van Vonderen boert in de Maashorst en denkt dat sommige mensen hem beschouwen als een boer met een megastal. Hij stelt aan het begin van zijn betoog de principevraag: ‘Wat zijn de grenzen van het natuurgebied De Maashorst?’ Als boer heeft hij zeker iets met natuurbehoud en in een aantal gevallen loopt hij hand in hand met natuurbescherming (zoals het vasthouden van water voor droge tijden). Zijn mening is echter ook dat het boeren aan de randen van de kern De Maashorst mogelijk moet blijven. Hij schetst dat het recreatieve gedeelte van de Maashorst onevenwichtig is. Er zijn nog voldoende mogelijkheden om aan de buitenschillen van de Maashorst bijvoorbeeld kleine horecagelegenheden te plaatsen. Voor Jos van Vonderen is De Maashorst er voor de mensen. Zorgen over de toekomst maakt hij zich nauwelijks. Bijvoorbeeld: het terugdringen van het CO2 gehalte bij natuurgebieden geldt alleen voor Natura2000 gebieden en dat is de Maashorst niet.

 

De Maashorst is er niet alleen voor de mens

Veel kritischer over de toekomst van het natuurgebied is bioloog Nico Ettema, die samen met ondernemer Dennis Hurkmans aan het woord komt in het tweede deel van de debatmiddag. Ettema is de man die de fauna in het gebied heeft onderzocht en is altijd een groot voorstander geweest van de aaneensluiting van ‘losse’ natuurstukjes tot het huidige Maashorst. Hij begrijpt de weerstand van wandelaars en sporters tegen de wisenten in het natuurgebied, maar vind het ook overdreven. Het beperken van de vrijheid van deze dieren door hun leefgebied af te rasteren van de wandel- en fietspaden vindt Nico Ettema de filosofie van een ‘open natuurgebied’ – waar de natuur zijn eigen gang kan gaan – geweld aandoen. De Maashorst is er niet alleen voor de mens, maar zeker om het natuurbehoud in ons land op peil te houden. Een optimale en vooral ook levendige natuur is van levensbelang voor het ecosysteem en dus altijd goed voor de mens.

 

De Maashorst als merk

Ook ondernemer Dennis Hurkmans geeft hoog op over de Maashorst als natuurgebied en hij pleit voor een ruimhartig natuurbeleid. Tegelijkertijd ziet hij De Maashorst ook als een ‘merk’ dat ten voordele van de vier omringende gemeenten kan dienen. Het ondernemen in De Maashorst moet volgens Hurkmans binnen bepaalde grenzen mogelijk zijn. Met als stelregel dat het ondernemen zich weet te verhouden met de natuur en de plaatselijke bewoners. De angst van de buren in Bus (Nistelrode) dat wanneer Hurkmans verder kan gaan met zijn onderneming er mogelijkerwijs grote groepen bezoekers voor proeverijen, wuift hij weg als niet de realiteit zijnde. Hurkmans is van mening dat het Maashorstgebied gebaat is bij een goede verstandhouding tussen bewoners, ondernemers en gebruikers. De overheid moet zich in zijn gedachten vooral bezighouden met het beschermen, toezicht houden en optimalisering van het gebied, maar laat de politiek niet leidend zijn in de ontwikkeling van De Maashorst. En wat betreft het opdrogen van de broodnodige financiën? Ga met elkaar om de tafel zitten en kom met een ontwerp voor de Maashorst waar iedereen achter kan staan. Leg dit bij de vier gemeenten en geef aan dat dit is wat de bewoners willen. Laat de gemeentelijke overheden in de pot een subsidie storten en laat dit bedrag met de provincie, het rijk en de EU matchen. Dan heb je een goedgevulde pot als Maashorst zijnde om aan de wensen van de natuur, de bewoner en de gebruiker tegemoet te komen.

 

Mark van de Veerdonk zet puntjes op de ‘i’

Tafelheer Mark van de Veerdonk is als bewoner van Slabroek een gezegend mens. Hij woont misschien wel op een van de mooiste plekjes van het Maashorstgebied, erkent dat het natuurgebied de mens veel te bieden heeft, maar vindt tegelijkertijd dat het Maashorst project door bestuurders en natuurliefhebbers is doorgeslagen. Ook hij plaatst vraagtekens bij de wisenten en taurossen, het steeds verder beperken van de mens in het gebied ten faveure van bepaalde oneigenlijke natuur. Hij hamert op meer inspraak van de bewoners en gebruikers van het gebied, dat er niet alleen geluisterd wordt naar de bewoners, maar dat er ook iets met de verhalen en zienswijze van de mensen wordt gedaan. In een uitgesproken column zet Mark van de Veerdonk op zijn eigen wijze nogmaals de puntjes op de ‘i’.

 

Een kritisch publiek

En het publiek? De aanwezige Maashorstbewoners, gebruikers, natuurliefhebbers en overige geïnteresseerden zijn trots op de Maashorst, maar ook kritisch. Buurtbewoners tonen hun bezorgdheid over toenemend ondernemerschap. Wandelaars en sporters durven de Maashorst niet meer in door de wisenten en de taurossen. Bestuurders luisteren te weinig naar de mensen, terwijl een groot deel van de debatdeelnemers juist vindt dat De Maashorst er is voor de mensen.

 

De olifant in de kamer

En de naam ‘De Maashorst’? Het blijkt de olifant in de kamer te zijn. Bijna niemand heeft het erover, maar iedereen kent de lading ervan. Of zoals ik in mijn Afrika-column tijdens het debat reeds zei: ‘Afrika is geen land maar een continent, zoals De Maashorst geen gemeente is, maar een prachtig natuurgebied’.

Debat ‘wat wordt het met de Maashorst?’

Debat 'wat wordt het met de Maashorst?'

Debat ‘wat wordt het met de Maashorst?’ Natuurgebied, pretpark of helemaal niks?

UDEN – Hoe leefbaar is het in natuurgebied de Maashorst voor mens en dier? Het project Landschappen van Allure is afgesloten, hoe nu verder? Is het nog pure natuur daar of wordt het een soort van pretpark? Daarover gaat het tijdens de debatmiddag die zondag 6 oktober wordt gehouden in De Pul in Uden. De bijeenkomst is een initiatief van debatcentrum De Grens.

De Maashorst is actueel. Het gaat niet meer alleen over het natuurgebied. De gemeenten Oss, Uden, Landerd en Bernheze zijn in een fikse ruzie beland over de naam van de nieuwe fusiegemeente Uden-Landerd: gemeente Maashorst. Oss en Bernheze vinden dit geen goed idee, verwijzend naar het natuurgebied dat al deze naam draagt. De vier gemeente hebben samen vele jaren hard gewerkt om het natuurgebied in de markt te brengen. De nieuwe gemeente zou er met de bekendheid van de naam vandoor gaan.

 

Betekent burenruzie einde natuurgebied?

Oss heeft al laten weten niet meer mee te betalen aan het gezamenlijke onderhoud van het gebied en trekt zich terug op eigen grondgebied, Herperduin. De dupe van deze burenruzie is het natuurgebied De Maashorst. Als na Oss, ook Bernheze zich financieel terug zou trekken, dan gaat het natuurgebied een moeilijke toekomst tegemoet.

 

Debat over natuurgebied, niet over nieuwe fusiegemeente

Debatcentrum De Grens houdt zondag een debat, niet over de fusie van gemeenten en niet over de naam Maashorst, maar over het natuurgebied zelf. Er komen mensen aan het woord die zich altijd hard hebben gemaakt voor De Maashorst, die wonen en werken in het gebied, die houden van de natuur en kansen zagen. Maar nu maken zij zich ook zorgen over de toekomst van het natuurgebied.

Gasten plus tafelheer/columnist Mark van de Veerdonk

Gasten: Dennis Hurkmans (Maashorstondernemer), Peer Verkuijlen (ex-wethouder Bernheze en oud-voorzitter Stuurgroep De Maashorst), Jos van Vonderen (Maashorstboer) en Nico Ettema (bioloog). Tafelheer/Columnist: Mark van de Veerdonk (Schout van Slabroek).

 

U bent van harte welkom

Het debat is op zondag 6 oktober a.s. in De Pul (Stg. Compass) te Uden, Kapelstraat 13. De deuren gaan open om 13.00 uur en het debat begint om 13.30 uur. Eindtijd: 16.00 uur. Entree: gratis.

Lees ook: ‘Debat Uden over De Maashorst: natuurgebied of pretpark?
Lees ook: ‘Zondag 6 oktober debat.  Maashorst: natuurgebied of pretpark?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

En krijg het boek

‘zoete inval. Als in Uden de pot kookt, bloeit de vriendschap.’

cadeau.

 

Boek Zoete Inval

The future of shopping center Uden through Amsterdam eyes, with an Eindhoven sauce

The future of shopping center Uden through Amsterdam eyes, with an Eindhoven sauce
 
Oftewel: de toekomst van het Udense winkelcentrum door Amsterdamse ogen, met een Eindhovens sausje
 

Door Paula van Hout

 
‘Samen de stad mooier maken.’ Dat stond op het scherm als opening van de avond waar ondernemers en bewoners van het Udense winkelcentrum samen kwamen op woensdag 25 september in de raadzaal van het gemeentehuis in Uden.
Udenaren hebben het nooit over de stad, als ze het over hun dorp hebben. Dus die titel zou lang geleden ‘samen de straat mooier maken’, zijn. Later is ‘de straat’ vervangen door ‘het dorp’, of nog concreter, ‘het centrum’.

De avond werd voorgezeten door Pascal Spijkerman, van het Amsterdamse bedrijf Stad & Co. Een buitenstaander. Een adviseur in de stedelijke economie, maar zoals later die avond blijkt, geen idee heeft hoe het centrum van Uden eruit ziet. Als er concreet voorbeelden worden genoemd door deelnemers, heeft hij zelf geen idee waar ze het over hebben.Emotieloze blik

De gemeente Uden wil graag samen met belanghebbenden een stevige visie ontwikkelen op een toekomstbestendig centrum. Het centrumgebied is een belangrijk verblijfsgebied én visitekaartje van Uden. Daar komen niet alleen inwoners van de gemeente Uden naartoe, maar ook van andere gemeenten, om te winkelen, elkaar te ontmoeten en om de verschillende (publieke) functies te bezoeken. Stad & Co is er daar een van. Een bedrijf dat met vreemde ogen kijkt naar ons centrum. Dat kan voordelen hebben, zeker. Maar van een warme betrokkenheid is geen sprake. Want als iemand het in de zaal heeft over het groen in het centrum, weet Pascal Spijkerman niet dat het huidige groen o.a bestaat uit eeuwenoude lindebomen. Dit bedrijf kijkt met kennersogen naar de inrichting van ons centrum, maar daarbij speelt emotie geen rol. Het zijn immers Amsterdammers die tijdelijk een project uitvoeren in Uden.

 

Van ‘place to buy’ via ‘place to be’ naar ‘place to need’?

Daarom is het belangrijk dat de Udenaren zelf ook een stem krijgen. Samen wil Uden dus een visie opstellen, die uiteindelijk bijdraagt aan een toekomstbestendig en levendig centrum, waar het goed wonen, werken, ondernemen en toeven is. Een centrum ook dat het verzorgingsgebied van de regio blijft. Uden zal een accentverschuiving in gang moeten zetten, zodat ons centrum niet langer alleen een ‘place to buy is, maar ook een place to be en misschien zelfs een place to need’.

 

Kan het verhaal ook in het Nederlands?

Een bezoekster vroeg overigens na een (te) lange presentatie van ‘stadschoreograaf Martijn van Dijck, of zijn verhaal ook in het Nederlands kon, want ze sprak geen Engels. Van Dijck is eigenaar van Splaces, een bureau uit Eindhoven dat zich bezighoudt met het succes van ‘de plek’, ons gedrag in de openbare ruimte en de wonderlijke relatie die mensen hebben met plekken. Naast onderzoek en advies verzorgt van Dijck als stadschoreograaf presentaties over o.a. ‘placemaking’ en de kracht van de openbare ruimte. Dat deed hij dus ook in Uden, met veel enthousiasme. Hij had in ieder geval wel met eigen ogen rond gekeken in het Udense centrum.

 

Het verhaal van de wethouder

Wethouder Gijs van Heeswijk hield een verhaal over het doel en proces van het ‘Project Visie op het centrum van Uden’. Er wordt met o.a de input door belanghebbenden een uitvoeringsprogramma opgesteld met een kostenplaatje. Bij voorkeur doet de wethouder dat allemaal zoveel mogelijk samen met betrokken Udenaren. Nadat de raad hierover heeft besloten, wordt er vanaf de tweede helft van 2020 uitvoering aan gegeven. Mogelijk zijn er al dingen die eerder aangepakt kunnen worden. Het gaat over het rendabel maken van het centrum, over vragen. Bijvoorbeeld: moet er meer groen komen? Zijn er teveel of genoeg evenementen? Is het centrum leefbaar? Hoe zit het met parkeren? Moet het centrum misschien inkrimpen?. Allemaal vragen die beantwoord moeten worden en waarvoor oplossingen moeten komen.

 

Werkgroep Ondernemerschap

Er komt een werkgroep Ondernemerschap die begeleidt wordt door Eugène van Gerwen, ook van Stad & Co. Wellicht dat er later ook een werkgroep komt die vooral naar de sociale aspecten kijkt, zoals bijvoorbeeld de toegankelijkheid voor ouderen.
Volgens Van Heeswijk is het verleidelijk voor belanghebbenden om te preken voor eigen parochie, maar hij hoopt dat iedereen meedenkt voor het algemene belang.

 

Straatpraat-sessies met de stadschoreograaf

Stadschoreograaf Martijn van Dijck ging onlangs samen met belangstellenden straatpraat-sessies houden. In groepjes gingen zij het centrum in, plekken bekijken en mensen vragen stellen. Waarom doet die ene plek het wel en die andere niet. Wat is de kracht van de ene plek en waarom is de andere voor verbetering vatbaar, enzovoorts.

 

Maar eerst stickers plakken

Tijdens de pauze hebben bezoekers van de avond als voorbereiding op die straatpraat, stickers geplakt op een kaart van het centrum. Groene stickers voor goeie plekken, rode voor gevaarlijke situaties en gele voor plekken die potentie hebben.
Tijdens werksessies op 16 en 30 oktober worden onderdelen verder uitgewerkt. Op 13 november is de slotbijeenkomst.

 

Uden winkelcentrum heeft het zwaar

Daarna zou wethouder Gijs van Heeswijk voldoende moeten weten van Udenaren waar ze naar toe willen met hun centrum. Of de gemeenteraad daar vervolgens mee vooruit kan, zal moeten blijken. Over een ding is Van Heeswijk in ieder geval eerlijk: ‘Uden staat onder druk, het centrum heeft het zwaar. Daarom moeten we er samen een nieuwe betekenis aan geven. Het is niet meer de plek waar je alleen naar toe gaat om te winkelen. Het moet de plek worden waar je wil zijn.’

 

Lees ook: ‘Zeer levendig debat tijdens eerste middag in nieuwe seizoen Debatcentrum De Grens

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

En krijg het boek

‘zoete inval. Als in Uden de pot kookt, bloeit de vriendschap.’

cadeau.

 

Boek Zoete Inval