Openbare Veiligheid in Uden en Landerd krijgt ‘flinke schup’

Ik had me nog zo voorgenomen om niet, maar dan ook helemaal niet te beginnen over alle zin en onzin rond het Sinterklaasfeest. En dan vooral niet over de positie van zijn grappige hulpjes. Ik heb er wel een mening over – een zeer uitgesproken mening zelfs – maar ik gebruik mijn woorden liever in een gesprek tussen voor- en tegenstanders in het debat. Bovendien heb ik geen enkele zin in een partijtje duwen en trekken op het ‘VMBO-schoolplein’ van de sociale media. Maar als inwoner van de gemeente Uden werd mijn democratisch rechtsgevoel vorige week dusdanig ‘geschupt’ dat ik mij gedwongen voel te reageren.

Door Loek Borrél

In de Eindhovense gemeenteraad zit ene mevrouw Linda Hofman, fractievoorzitter van het CDA. Mevrouw is liefhebber van het Sinterklaasfeest en wenst niet gestoord te worden in haar hobby’s. Haar goed recht wat mij betreft. Tegelijkertijd echter heeft zij als fractieleider van deze gewaardeerde democratische partij nogal vreemde opvattingen als het gaat om de vrijheid van meningsuiting en het demonstratierecht met betrekking tot dit onderwerp.

 

Strijdkreet

Op haar facebookpagina deelde mevrouw een bericht over de hooligans van de plaatselijke voetbalclub die aankondigden dat ze de door de gemeente toegestane demonstratie van tegenstanders van Zwarte Piet zouden gaan verstoren. Geheel in lijn met het jargon van deze onruststokers moedigde ze hen aan met de strijdkreet ‘schup ze’.

 

De nuance is verloren gegaan

Op het internet, in fora, op facebook en andere sociale media worden vaak krachttermen gebruikt. Mensen die zich in het dagelijkse leven wat moeilijk uitdrukken compenseren deze onmacht door online te schreeuwen, te tieren, te schelden. Blijkbaar denken ze dat ze dan eerder gehoord worden en helaas is dat tegenwoordig ook zo. Ze beroepen zich daarbij – voor zichzelf! – op de democratisch grondrecht, maar ondertussen gaat de nuance totaal verloren. En andersdenkenden moeten vooral hun bek houden.

 

Een Adviseur Openbare Veiligheid zonder benul

Ik zou normaal gesproken dan ook geen aandacht hebben besteed aan dit voorval. Ware het niet dat mevrouw Hofman in het dagelijkse leven ook adviseur Integrale Veiligheid in de gemeenten Uden en Landerd is. Adviseur Openbare Veiligheid? Deze mevrouw? Die niet in niet in staat is om elementaire beginselen van de Grondwet te eerbiedigen? Een adviseur Openbare Veiligheid die gewelddadige acties aanmoedigt tegenover mensen die gebruik maken van hun demonstratierecht?

 

Er is over de kwestie gesproken …

Een prominent CDA-figuur uit het Eindhovense vindt de opmerkingen en de beschuldigen van Linda Hofman niet ‘CDA waardig’ en vraagt deze mevrouw de eer aan zichzelf te houden. De gemeenten Uden en Landerd hebben met mevrouw Hofman gesproken over de kwestie en zijn zich bewust van het feit dat deze kwestie gevoelig ligt met het oog op haar functie.

 

Adviseur Opruiing betere functie

Gevoelig met het oog op haar functie? Deze mevrouw heeft met haar domme opmerking blijk gegeven dat de overheid elk advies van haar kant met een korreltje zout moet nemen. Als mevrouw Hofman ergens géén verstand van heeft, dan is het van het bewaren van de Openbare Veiligheid. Adviseur Opruiing zou een veel betere functie voor haar zijn. Conclusie mijnerzijds is dat de openbare veiligheid in Uden en Landerd een ‘flinke schup’ hebben gekregen …

Lees ook:  Bekennen Knoerissen kleur?VVD hoofd ballonnenopblazer Klaas Dijkhoff Knoergoeie Brabander!

Bekennen Knoerissen kleur?

Bekennen Knoerissen kleur?

Bekennen Knoerissen kleur?

VVD hoofd ballonnenopblazer Klaas Dijkhoff Knoergoeie Brabander!

Een goede vriend van mij zat jaren geleden in de raad van elf van carnavalsvereniging De Knoerissen in Uden. En in een onbewaakt moment – er waren enkele uurtjes geen activiteiten gepland met de club – besloot hij een pilsje te pakken van Café ’t Stulpke aan de markt. Beter bekend als Henkie van Zutphen. Omdat er tussen de twee activiteiten te weinig tijd zat om naar huis te gaan en zich om te kleden, deed mijn vriend dat in vol ornaat. Hij zag er geen enkel kwaad in. Fout, fout, fout, zo bleek achteraf. Want naderhand kreeg hij op zijn donder dat hij ‘in tenue’ was gaan stappen: ‘Je weet hoeveel agressie onze outfit oproept’, werd hem toegebeten. Nee, dat wist hij niet. Maar het was voor hem voldoende reden om de eer het volgende jaar aan iemand anders te laten.

Door Rob Vrolijk

Jaren later werden mijn partner en ik met ons reclamebureau gevraagd of we wilden meedenken hoe we de Knoerissen wat dichter bij de gewone mensen konden krijgen. Ik persoonlijk zou liever iets bedenken om dat idiote carnaval uit de hoofden van de mensen te krijgen, maar mijn partner is wél een zeer enthousiast carnavalsvierder. Bovendien vinden we het beiden leuk om over dit soort zaken na te denken. Dus namen we de uitdaging aan.

 

Prinsenverkiezing

Het contact met de communicatieknoeris van dienst was bijzonder aangenaam en wij hadden wel wat ideeën hoe we de uitstraling van de Knoerissen wat minder elitair konden maken. Zo stelden we voor om een prinsenverkiezing te organiseren waarbij iedere wijk of vereniging een eigen prins kon voordragen. Vervolgens kon dan een echte – op Amerikaanse leest geschoeide – campagne losbarsten. Met deur-aan-deur-acties en gebruikmaking van de reguliere verkiezingsborden. Als kers op de taart moesten drie door Skyline TV uitgezonden verkiezingsavonden worden georganiseerd waar de kandidaten zich aan het grote publiek presenteerden middels het uitvoeren van opdrachten en het opvoeren van leuke acts. Dit ter vervanging van het destijds wegkwijnende fenomeen ‘zitting’.

 

Een prinses aan het hoofd?

Ook stelde we voor om ook vrouwen kans te geven op het prinsessendom. Het echte Nederland heeft vier generaties lang een vrouw aan het hoofd gehad. Waarom zou dat dan niet kunnen tijdens het ludiek bedoelde carnaval? Verder deden wij het voorstel om in de carnavalskrant wat minder aandacht te besteden aan de hoogwaardigheidsbekleders en de spotlight wat meer te richten op de gewone carnavalsvierder. In clichétaal: ‘de man die al twintig jaar meedoet met de optocht en de mevrouw die al dertig jaar de pakjes van de dansmariekes naait.’

 

Voorstellen afgewezen

Vrijwel al onze voorstellen werden afgewezen. De prins bleef gekozen worden door een geheimzinnige commissie mannen en het idee van een prinses was destijds net zo abject als de ‘roetveegpiet’ tegenwoordig in bepaalde kringen. Het enige dat we er door kregen, was een carnavalskrant met een menselijk gezicht. Grappig genoeg heette die krant dat jaar ook niet de Knoerissenkrant, maar Carnavalskrant. Een uitzondering in een lange rij.

 

We verlaten de slangenkuil

Maar zelfs de minimale veranderingen die wij er wel door hadden gekregen, werden niet in dank afgenomen. Diverse Knoerissenbobo’s voelden zich zwaar gepasseerd omdat ze slechts met een kleine foto in die Carnavalskrant stonden. Zij, die altijd zoveel betekende voor de vereniging! Met zo’n kleine vermelding! Schandalig, vonden ze. En al die ellende kwam op het dak van de communicatieknoeris van dienst. En toen hij min of meer uit zijn functie werd ontheven, zagen wij onze kans schoon om ons solidair met hem te verklaren en de slangenkuil te verlaten.

 

Mijn zaak niet

Ik heb er sindsdien enkel en alleen aan teruggedacht als een intensieve, maar bijzonder leuke periode. En dat er van onze ideeën en ons keiharde werk zo weinig is overgebleven: soit. Uiteindelijk zijn de Knoerissen baas over hun eigen club. Zij moeten doen wat ze zelf leuk vinden, zich houden aan de regels die ze zelf opstellen en zichzelf presenteren zoals het hen goeddunkt. Daar heb ik verder niks mee te maken.

 

Knoergoeie Klaas?

En nog steeds heb ik geen rancuneuze of andere vervelende gevoelens naar deze carnavalsclub. Maar ik kan het niet nalaten om in het licht van het voorgaande verhaal te reageren op het nieuws dat vorige week tot ons kwam. Dat de nationale ballonnenopblazer Klaas Dijkhoff is uitverkoren tot Knoergoeie Brabander. Natuurlijk is Klaas een olijke baas, met een scherp verstand en gevoel voor humor. Ik zou met heel veel plezier een goed biertje kunnen drinken aan de bar. Tegelijkertijd echter is Klaas ook een pragmatisch rabiaat rechtse houwdegen die met name door het linkse volksdeel van onze natie wordt verafschuwd.

 

Volgend jaar stemadvies?

Nu kun je natuurlijk beweren dat dat ieders goed recht is om te vinden wat je vindt. Klaas dus ook. Uit politiek oogpunt is er – naar mijn idee – dan ook helemaal niets mis met Klaas. Ik kan me zelfs voorstellen dat een dergelijk eerbetoon in zijn woonplaats Breda wat minder controversieel is (al heb ik geen idee van de verhoudingen aldaar). Maar in Uden? Wat is de bedoeling van de Knoerissen hiermee? Willen zij het linkse deel van de Udense carnavalsvierders van zich te vervreemden? Waarom dit politieke statement juist in deze gepolariseerde tijden? Of is Hans Spekman voor volgend jaar wellicht een optie (ondanks het feit dat hij geen Brabander is en waarschijnlijk geen carnaval viert. Aan zijn kleding hoeft hij in ieder geval niets meer te doen).? Is dit een domme vergissing of bekennen de Knoerissen gewoon kleur: wij zijn pragmatisch rabiaat rechts? Hebben ze nog steeds de wens om álle Udenaren aan zich te binden of richten ze zich tegenwoordig exclusief tot het rechtse volksdeel? Komen ze dan bij de komende verkiezingen ook met een stemadvies? Of is dat de carnavalsgekte voorbij? Ik ben toch zo benieuwd.

Lees ook: Openbare Veiligheid in Uden en Landerd krijgt ‘flinke schup’